Debatt

Den økonomiske krisen kan bli verre enn viruset | Siv Jensen

  • Siv Jensen
    Siv Jensen
    Leder, Fremskrittspartiet
Frp-leder Siv Jensen mener vi nå må sette norske interesser først.

Siv Jensen med tre konkrete tiltak for å gjenreise norsk økonomi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Koronapandemien har rystet verden, og den økonomiske krisen kan bli verre enn viruset. Skal Norge fortsatt være et av verdens beste land å bo i, må vi ta de riktige grepene nå.

Vi står sammen om å bekjempe viruset. Stortinget har vært enstemmig om de store tiltakene for å hindre smitte og om tiltakspakker som sikrer folk inntekt og bedrifter nødhjelp. Nå er tiden moden for å få økonomien opp i fart, samtidig som vi ruster landet for fremtiden.

Det samfunnet vi har tatt for gitt, med lav arbeidsledighet og et sterkt sikkerhetsnett, er i spill. Uten kloke beslutninger står velferdssamfunnet i fare, bedrifter vil gå over ende.

Nå er ikke tiden for symbolpolitikk og partipolitiske kjepphester. Nå må vi møte realitetene med handlekraft. La meg løfte frem tre konkrete tiltak.

1. Investere i olje og gass

Som finansminister i over seks år vet jeg viktigheten av at vi får inntekter i statskassen. Vi må skape verdier før vi kan dele dem ut igjen. Norge er avhengig av privat næringsliv for at vi skal komme oss gjennom krisen. Vi må sørge for at de viktigste drivkreftene i økonomien får gode rammebetingelser.

Olje- og gassindustrien er vår viktigste næring, og mange arbeidsplasser står i fare. Stortinget må umiddelbart vedta rammevilkår som raskt sikrer nye investeringer og aktivitet for leverandører.

I tillegg må debatten om å flytte iskanten sørover legges død. Dersom Arbeiderpartiet og Høyre nå ofrer olje- og gassindustrien på symbolpolitikkens alter ved å redusere aktiviteten i nord og blokkerer for endring av petroleumsbeskatning og nye leteområder, vil det ramme kommende generasjoner hardt.

2. Gjennomgå konsesjonene

Vi må også få opp tempoet i næringer som har et mye større potensial enn vi har utnyttet til nå. Som oppdrettsnæringen, industri og varehandel. Fisk og metall er våre viktigste eksportnæringer etter olje og gass. Oppdrettsnæringen har gryteklare prosjekter for mange milliarder kroner, de må raskt realiseres.

Stortinget må vedta en gjennomgang av konsesjonene, både de som har fått avslag og de som er til behandling, slik at prosjekter som har store positive ringvirkninger, raskt kan gjennomføres. I tillegg må vi skrinlegge planene om grunnrentebeskatning. Da vil bedriftseiere sette i gang investeringer.

3. Fremskynd industriarbeid

For det tredje er vi helt avhengige av vår tradisjonelle industri. Verftsindustrien, aluminiumsproduksjonen, entreprenørbransjen og norske skip sysselsetter svært mange mennesker. Dette er folk som nå må settes i aktivitet, ikke sendes til Nav.

Skattene for disse bedriftene må kuttes, de må gis tilgang på kapital. Men aller viktigst: Arbeid vi uansett skulle ha gjort, må fremskyndes. Veiene må rustes opp, skipene må fornyes og skolebygg og sykehjem må pusses opp.

Les også

LO- og NHO-lederne beskrev både utålmodighet og fare for arbeidsplasser da de møtte regjeringen for å diskutere veien ut av viruskrisen.

Symbolpolitikkens æra er over

I Norge har vi hatt råd til å ha partier som er opptatt av symbolpolitikk som stagger utviklingen av våre viktigste næringer. Det har vi ikke lenger.

Dersom vi ikke raskt legger til rette for nye prosjekter, flere arbeidsplasser og utvikling i de sektorene som har størst potensial, vil folk flest betale prisen gjennom arbeidsledighet og svekkede velferdsordninger.

Dersom miljøpartiene får gjennomslag for å stenge oljekranen, stagnere oppdrettsnæringen, hindre utvikling av metallindustrien, verne oss bort fra skog og treforedlingsindustri og beskatte resten av næringslivet sterkere, er det ingenting igjen å leve av for Norge.

Les også

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim: 17 måneder som forandret Norge

Veien videre

Vi må sette norske interesser først. Vi kan ikke ansette alle i offentlig sektor, vi må ha et sterkt privat næringsliv. Vi må produsere mer olje og gass, vi må øke tempoet i sjømatnæringen, og vi må utvikle maritim sektor. Vi må satse på innovasjon, utvikling og nye industrier, men det skal gjøres på skuldrene av næringene som har gjort Norge til et velferdssamfunn.

Vi skal selge mer fisk til Asia, og vi skal selge mer gass til Europa. Vi skal handle med verden, fordi det sikrer jobbene våre. Vi må ha et lavt skatte- og avgiftsnivå slik at bedrifter vil investere og ansette folk, slik at vi får solgt til andre markeder og at norske private eiere vil satse i Norge.

Når pandemien er over, vil ikke Norge bli slik det var før krisen. I tiden fremover er det mye vi må gjøre for å ha et land vi ønsker i 2025. Vi må selvsagt sørge for en bedre beredskap. Vi må sørge for velferdsordninger som ivaretar syke, arbeidsledige og andre sårbare grupper. For å lykkes trenger vi et sterkt privat næringsliv, som skaper jobber til folk og penger til statskassen. Slik vil vi kunne beholde et norsk velferdssamfunn i fremtiden.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Næringsliv
  4. Beredskap