Debatt

Derfor vil Norge klare seg | Kjerstin Braathen

  • Kjerstin Braathen
    Kjerstin Braathen
    Konsernsjef, DNB
Evnen og viljen til omstilling vil komme godt med og bidrar til at Norge vil klare seg til tross for at vi står i en krevende og uoversiktlig situasjon, skriver Kjerstin Braathen (bildet), her under World Economic Forum i Davos tidligere i år.

En av grunnene er at vi har veldig solide banker, med kapasitet og kapital til å bistå næringslivet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De samfunnsmessige og økonomiske effektene av koronatiltakene i Norge er store.

At så mange mennesker nå er utenfor arbeidslivet, gir store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

At så store deler av næringslivet er i vanskeligheter samtidig, har vi aldri opplevd i moderne tid.

Les også

Rentevåpenet er brukt opp, og gjelden er skyhøy. IMF spår tredobling i statlige underskudd i år.

Bankene jobber hardt for å hjelpe kunder som trenger oss nå.

DNB har innvilget opptil 400 søknader i timen om avdragsfrihet. Og vi har fått opptil én søknad i minuttet fra bedrifter som trenger lån for å komme seg over kneika.

Vi har god kapasitet til å hjelpe levedyktige bedrifter, og alle kollegene våre strekker seg langt for å hjelpe.

Selv om situasjonen er veldig krevende, ser vi flere grunner til at Norge vil klare seg bedre enn de fleste land i Europa:

1. Vi har myndigheter med store finansielle muskler, og de er villige til å bruke dem.

Norge er i en særstilling finansielt, med oljefondet som en trygg buffer. Mange andre land i Europa har høy gjeld og må låne enda mer nå.

Myndighetene har den siste måneden vist en imponerende vilje til å bruke Norges finansielle muskler til å hindre at næringsliv og samfunn går til grunne.

Les også

Rundt 6.000 norske bedrifter har søkt om kontantstøtte

Avveiningene de må gjøre, er vanskelige.

Men statsgarantier, obligasjonsordninger og kontantstøtte er helt nødvendige for at denne situasjonen ikke skal sette dype og langvarige spor i Norge og true velferden vår.

2. Vi har gode velferdsordninger som reduserer effekter av økt arbeidsledighet.

Arbeidsledigheten vi ser nå, er uhyggelig og vil gi skadelige effekter både for dem det rammer, men også for samfunnet. Likevel: De aller fleste vil kunne leve noenlunde normalt i Norge gjennom nedturen, takket være velferdsordninger andre lands innbyggere bare kan drømme om.

Vi blir tatt vare på når krisen treffer oss i Norge.

3. Vi har høy tillit mellom partene i samfunnet, på tvers av partier, næringsliv og organisasjoner.

Trepartssamarbeidet er en enorm styrke for oss i Norge. En relativt bred politisk enighet om viktige ordninger som trygger folk flest, gjør at tiltakene kommer raskt, og de vil virke.

Det preger også Norge at vi er et av de mest digitale samfunnene i verden. Det gjør at samarbeidet mellom banker og myndigheter går i ekspressfart. Blant annet har det resultert i at vi på veldig kort tid har kunnet rulle ut støtteordninger og andre teknologiske løsninger som aldri før har vært i bruk.

4. Vi har veldig solide banker, med kapasitet og kapital til å bistå næringslivet.

Gjennom de siste ti årene har norske banker bygget mye kapital for å bli motstandsdyktige mot nedgangstider. Nå er nedgangstiden her, og de norske bankene står støtt.

Bankene er en viktig del av løsningen, og har kapasitet, kompetanse og teknologi til å hjelpe kundene gjennom en vanskelig tid.

På svært kort tid har DNB satt opp løsninger for å låne ut penger med statsgaranti. Vi bygger nå i samarbeid med Skatteetaten teknologien som effektivt skal distribuere statens kontantstøtte til næringslivet.

På noen få dager laget vi også 16 roboter som klarte å håndtere enorme mengder søknader om avdragsfrihet fra kundene våre.

5. Vi har et veldig omstillingsdyktig næringsliv.

Det så vi også under oljekrisen for noen år siden.

Mange arbeidsplasser vil forsvinne på grunn av situasjonen vi er i. Avbestillinger, omsetningsfall og leveranser som ikke kommer, blir for tungt å bære for mange bedrifter.

Statens ordninger vil ikke treffe alle, og alle vil heller ikke tåle ytterligere gjeldsbelastning.

Likevel har norsk næringsliv vist en imponerende evne til å tilpasse seg vanskelige forhold, endre produksjon, øke eller skifte kompetanse, ta i bruk nye teknologiske løsninger og finne nye samarbeidsformer.

Blant DNBs bedriftskunder sier 27 prosent at de nå retter blikket mot nye kundegrupper. Vi ser også et høyt antall bedriftsetableringer, selv midt i en krevende periode.

Evnen og viljen til omstilling vil komme godt med og bidrar til at Norge vil klare seg til tross for at vi står i en krevende og uoversiktlig situasjon.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Næringsliv
  3. Koronaviruset