Debatt

Hydrogen kan bli en fornybar universalløsning | Marius Holm

  • Marius Holm
    Marius Holm
    Daglig leder, miljøstiftelsen ZERO
Selv om vi bør ha et realistisk forhold til hvor stort hydrogen kan bli i Norge, er det en av flere teknologier med næringsmuligheter, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Hydrogen har lenge vært synonymt med hydrogenbiler, men det er så mye mer – det kan bli en universalløsning for nullutslippssamfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi må bli kvitt all fossil energibruk i alle sektorer. Da trenger vi utslippsfrie og robuste kraftsystemer, nye energibærere for tungtransport, skip og fly, og industriproduksjon uten utslipp.

Hydrogen er universalløsningen på disse utfordringene.

Les også

Billig sol/vind + hydrogen forandrer alt | Terje Osmundsen

Kan løse utfordring

En av de gode nyhetene i klimakampen er at fornybar energi vokser og blir stadig billigere. Det har gjort at vi en del steder får priser ned mot null. Om noen år kan hyppige perioder med veldig lave priser i seg selv bli en barriere mot utbygging av mer fornybar kraft.

Denne utfordringen kan hydrogen løse. Gjennom å produsere hydrogen fra fornybart kraftoverskudd, kan vi omdanne strøm til lagret, fornybar energi. Hydrogen blir da en prisstabilisator i energimarkedet, og kraftsystemet kan tåle langt større andel fornybarproduksjon.

Da kan vi på sikt få et robust, utslippsfritt kraftsystem, som bidrar med store mengder billig grønt hydrogen, som kan fase ut kull, olje og gass i tungtransport og industriproduksjon.

Viktigste utslippsfrie løsning

Nullutslipp i tungtransport og skipsfart trenger store energilagre der batteri kommer til kort på grunn av rekkevidde, ladetid eller vekt.

Mens personbiler, varebiler og mindre lastebiler vil bli fullelektriske, vil komprimert hydrogen være nødvendig for tungtransport. For luft- og skipsfart vil hydrogen være nøkkelen til nullutslipp, enten hydrogenet er bundet til nitrogen i ammoniakk, til karbon i syntetisk drivstoff eller i ren flytende form.

Samlet står industrien for over 20 prosent av verdens utslipp. I Sverige investeres det stort i produksjon av stål med hydrogen. Hydro ser nå på bruk av hydrogen til å produsere aluminium.

Hydrogen gir utslippsfri, høytemperatur varme, som er viktig i mange industriprosesser. Flere raffinerier investerer nå også i elektrolyseproduksjon, og økt bioandel vil bare øke dette behovet.

Tilsammen utgjør disse produksjonsprosessene store deler av utslippene fra industrisektoren globalt, hvor hydrogen er den viktigste utslippsfrie løsningen.

Les også

En industrirevolusjon er i emning | Thorleif Enger

Trenger mer politikk

Hydrogen kan også bli kjerneteknologien i fremtidig plastproduksjon. Plast lages i dag av olje og gass hvor CO2 er endeproduktet når plasten brennes. Gjennom å bruke fornybar energi og hydrogen kan vi gå motsatt vei, altså omdanne CO2 til plast.

For produksjon av utslippsfri ammoniakk og stål vil også hydrogen med CO2-fangst og lagring spille en viktig rolle. Her får Norge et stort konkurransefortrinn dersom regjeringen gir klarsignal for etablering av et CO2-lager i Nordsjøen i løpet av året.

Og vi trenger mer politikk. Når ministrene Tina Bru og Sveinung Rotevatn snart kommer med ny hydrogenstrategi, må de legge til rette for hydrogen som klimaløsning og lønnsom næringsutvikling. Vi trenger virkemidler som støtter opp om markedsutvikling, og ikke bare teknologiutvikling. Storskala produksjon er nødvendig for å skape kostnadsreduksjoner og bygge norsk industri.

Næringsmuligheter

Selv om vi bør ha et realistisk forhold til hvor stort hydrogen kan bli i Norge, er det en av flere teknologier med næringsmuligheter.

Hydrogen har lenge vært synonymt med hydrogenbiler, men det er så mye mer – det kan bli en universalløsning for nullutslippssamfunnet.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Fornybar energi
  2. Hydrogen
  3. CO2