Debatt

Hvem skal dø for å redde liv? | David Teigen

  • David Teigen
    David Teigen
    Pårørende og medisinstudent
David Teigen er pårørende og medisinstudent.

Vi må kunne se alle pasienter som nå får sine behov tilsidesatt i øynene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er fredag den 13.

Et par fortvilte fosterforeldre har akkurat tatt kontakt med undertegnede for å gi beskjed om at fostersønnen på tyve år skrives ut fra Avdeling for rus og avhengighet (ARA) ved Levanger sykehus, mange uker før tiden.

Tilstanden hans er kritisk – nå skal han hjem.

Bakteppet

25. februar blir tyveåringen lagt inn på ARA. Den siste perioden har han ved flere anledninger vært nær ved å dø. Han har mistet jobben og blitt kastet ut av leiligheten sin.

Ved innskrivelse blir det straks iverksatt omfattende behandling med skjerming, og det avdekkes samtidig en alvorlig leverskade. Det vurderes at liv og helse avhenger av intensiv behandling og langvarig oppfølging. Han er motivert og sier seg avhengig av det tilbudet han nå står i.

Fostermor er klar på at dette er siste mulighet for hjelp. Vi forsøker ikke nå å redde livskvalitet, men å sikre overlevelse.

I dag

Det er koronakrise.

Vi står i en situasjon med presserende behov. Likevel har vi mange pasientgrupper med legitime krav på helsetjenester. På lik linje med flere av pasientene som nå kan fylle avdelingene, har de akutt behov for behandling.

Dette krever vanskelige prioriteringer. Planlagt behandling må nedprioriteres, og akutte pasienter må vektlegges – alle med uttalt krav på tjenestene.

Hvordan sikrer vi riktig prioritering av hvilke pasienter som må vike?

Hvem skal dø for å redde liv?

Dugnaden

Statens oppfordring til dugnad har satt den norske frivilligheten i sving for å begrense skadeomfanget av pandemien.

Vi deltar i denne dugnaden, fordi vi vet at det er det eneste riktige. Vi gjør dette for å beskytte dem i samfunnet som er mest utsatt for å pådra seg sykdom, og vet at helsevesenet trenger avlastning for å få dette til. Men hvem er de «svakeste» i samfunnet?

Det er en etisk refleksjon vi må stoppe opp ved. Jeg har ingen svar, men mange spørsmål. Det vi kan enes om, er at vi må ha som mål å minimere lidelsen denne krisen påfører oss.

Grunnleggende prinsipper for helsearbeid er å redde liv, hjelpe dem som trenger det mest, og gjøre vårt ytterste for å skape mer helse. Vi må kunne se alle pasienter som nå får sine behov tilsidesatt i øynene. Kan vi da si at vi handlet etter beste evne?

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Rusbehandling
  4. Psykisk helsevern