Debatt

Kort sagt, tirsdag 13. august

  • Debattredaksjonen

Elektrosjokk, togtilbud og Norges holdning til Kina. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Meiningslaus fornekting av skadeverknader

I eit eineståande furtete innlegg 7. august reagerer Ulrik Malt som venta: Artiklar frå kritikarar av elektrosjokk vert møtte med fornekting og arroganse. Men det er òg tilhengjarar av elektrosjokkbehandling som vedgår at denne kan medføra skade.

Harold A. Sackeim, PhD, seier fylgjande i artikkelen «Autobiographical Memory and ECT: Don’t Throw Out the Baby» i tidsskriftet The Journal of ECT i 2014: «It is inaccurate and inadvisable to continue to deny that ECT can exert long-term adverse effects in this domain.»

Den eine av oss (Kirkevik) fekk elektrosjokk under tvang i 2004. Han vil aldri meir kunna fungera på det nivået han var før behandlinga. Dette er slikt kritikklause fanatikarar arrogant vil avfeia som ein anekdote.

Så hjarteleg takk, Ulrik Malt.

Arve Kirkevik, styreleiar i Informasjonssenteret Hieronimus og Joar Tranøy,
psykolog og kriminolog


Vi kan alltid strekke oss lenger

Aina Johnsen forteller 8. august om sin togopplevelse. Først av alt er det leit at Johnsen ikke fikk den reisen hun hadde sett for seg. Møtet med kundene er svært viktig for oss, og i Nord får våre konduktører og lokførere veldig gode tilbakemeldinger fra kundene. Like fullt kan vi alltid strekke oss lenger, og vi jobber hele tiden med forbedringer av kundetilbudet.

Sommeren er høysesong for togreiser. Da blir de billigste billettene og de beste plassene raskt utsolgt. Slik er det også for andre som reiser med tog, buss eller fly på lengre turer. Reiser i høysesong krever derfor mer planlegging enn ellers. Heldigvis fikk Aina plass i det fullbookede toget, selv uten å ha bestilt billett på forhånd. Det hadde ikke vært mulig i et fullt fly.

Sovekupé er et populært tilbud med høyt belegg året gjennom, så her må man være tidlig ute. I dag kjører vi med alle tilgjengelige sovevogner og ser nå på løsninger som både kan øke kapasiteten og attraktiviteten. Når det gjelder komforten på sitteplasser på nattoget og muligheten til å kjøpe en mer fleksibel billett, er dette noe vi også har på ønskelisten.

Vi i Vy ønsker å tilby enkle og miljøvennlige reiser med buss, tog og andre fremkomstmidler. Derfor heier vi også på elektrifisering av jernbanen. Vi håper vi innfrir Aina Johnsens og andre kunders forventninger i fremtiden.

Gina Scholz, kommunikasjonssjef, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Vy


Kina er godt kjent med våre standpunkter

Harald Stanghelle etterlyser i Aftenposten 2. august klarere tale om Hongkong og menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Jeg er enig i at det er anledninger der et stille diplomati skal og må gi lyd fra seg, og det gjør det. Fremme av menneskerettighetene er med oss i all vår kontakt med andre land, også Kina.

Stanghelle kunne derfor med fordel ha lagt til at regjeringen ved flere anledninger den siste tiden har uttrykt vår bekymring over menneskerettighetssituasjonen i Kina. For som Stanghelle vet, tok vi opp blant annet religionsfrihet, dødsstraff og ytringsfrihet under landgjennomgangen av Kina i FNs menneskerettighetsråd i november, og vi tok opp situasjonen i Xinjiang i møtene med folkekongressens formann, Li Zhanshu, under hans besøk til Norge i mai.

Både før og under statsbesøket til Kina i oktober i fjor var menneskerettigheter tema i de bilaterale samtalene. Norge var nylig blant landene som skrev et brev til FNs menneskerettighetsråd i Genève om situasjonen i Xinjiang. Kinesiske myndigheter er godt kjent med våre standpunkter.
Situasjonen i Hongkong bekymrer. Hongkong er en del av Kina og har gjennom sin særegne historie og autonome status gjennom «ett land – to systemer» fått en viktig rolle som bindeledd mellom Kina og andre land. Det er nettopp Hongkongs autonomi og styresett som har gjort byen til det den er: et dynamisk finanssenter fundert på internasjonale rettsstatsprinsipper. Denne modellen har tjent både Kina og verden godt.
Befolkningen i Hongkong har de siste månedene vist et viktig demokratisk engasjement. Situasjonen har nå spisset seg til, med økende avstand og konfrontasjoner mellom demonstrantene og myndighetene. Det er viktig at alle parter unngår bruk av vold.

Jeg oppfordrer myndighetene til tett dialog med innbyggerne i Hongkong og håper at de ser verdien av å føre en politikk som har støtte i befolkningen.

Ine Eriksen Søreide, utenriksminister (H)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Psykisk helsevern
  3. Psykiatri
  4. Tog
  5. Kollektivtransport
  6. Kina
  7. Hongkong