Strengere språkkrav fører til bedre integrering | Guri Melby

  • Guri Melby
    Guri Melby
Kunnskapsminister Guri Melby (V) under en av de daglige pressekonferansene under koronakrisen.

Språk er nøkkelen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Regjeringens forslag til høyere språkkrav for å få statsborgerskap har skapt debatt. Senest i en kronikk Aftenposten 14. mai, der flere forskere spør om skjerpede krav fører til bedre integrering.

Det korte svaret er ja.

Som integreringsminister hilser jeg debatten om statsborgerskap velkommen. Kronikken tar opp flere interessante sider ved spørsmålet om statsborgerskap.

Språk er nøkkelen

Å kunne snakke og forstå norsk godt nok er en forutsetning for å delta i jobb- og samfunnsliv. Det stilles i økende grad krav til norskkunnskaper i arbeidslivet.

Vi foreslår derfor å skjerpe kravet til ferdigheter i norsk muntlig, både for å forhindre utenforskap og for å gjøre det enklere for flere å delta i det norske samfunnet.

Det nye forslaget fra regjeringen er en del av en lovproposisjon som ble oversendt Stortinget i april.

I proposisjonen foreslår vi å heve kravet til muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap til nivå B1. Kravet gjelder personer mellom 18 og 67 år.

Det skal innføres et nytt unntak for personer som ikke klarer å oppnå språknivået på grunn av personlige forutsetninger eller dårlig helse.

Lignende krav i andre land

Norge er ikke alene om å stille krav til språkkunnskaper ved søknad om statsborgerskap. Kravet til ferdigheter som foreslås i norsk muntlig, er ikke spesielt høyt sammenlignet med hva som kreves i andre land.

En undersøkelse i forskningsprosjektet Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) viser for øvrig at flertallet av innvandrerne selv, etterkommere av innvandrere og majoritetsbefolkningen i de skandinaviske landene synes det er riktig å stille krav til nye samfunnsmedlemmer som ønsker å bli statsborgere.

Som kunnskaps- og integreringsminister føler jeg meg sikker på at regjeringens forslag er et godt bidrag i arbeidet for bedre integrering.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter