Debatt

Avsporing om oljeuhell og økosystemer | Olsen og Rogne

 • Erik Olsen
  Forskningssjef, Havforskningsinstituttet
 • Sissel Rogne
  Direktør Havforskningsinstituttet
Til risikovurdering av oljeuhell kombineres ulike modeller, som estimert tap av egg og larver som følge av overlapp, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser Ekofisk-feltet i nordsjøen.

Mener UiB-forskerne at også klimamodeller er for komplekse til å ha samfunnsrelevans?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forskerekteparet Christian Jørgensen og Katja Enberg fra Universitetet i Bergen skyter langt over mål når de kritiserer ny forskning fra Havforskningsinstituttet, i Aftenposten 17. november.

De hevder at Havforskningsinstituttet (HI) ikke er etterrettelig når vi publiserer resultater fra en fagfellevurdert journal med lang referanseliste. De har et poeng i at modellprediksjoner er usikre og må testes. Dessverre overskygges dette av påstanden om at komplekse modeller best kan beskrives som dataspill. Mener Enberg og Jørgensen at også klimamodeller er for komplekse til å ha samfunnsrelevans?

Sissel Rogne er direktør ved Havforskningsinstituttet.
Les også

FN-rapporten om hav krisemaksimerer | Simen Gaure

Usikkerhet

Kontrollerte lab-forsøk gir sikrest kunnskap om hvordan ytre forhold påvirker sårbare stadier av ulike arter, men viser bare effekten på enkeltindivider. Sammen med data på mengde og fordeling av fisk og andre marine organismer i ulike livsstadier, kan vi utpeke spesielt sårbare områder som Lofoten. Mer usikker er imidlertid kunnskapen om hvordan disse artene gjensidig påvirker hverandre. Men her benyttes ulike metoder som mageanalyser.

Til risikovurdering av oljeuhell kombineres ulike modeller, som estimert tap av egg og larver som følge av overlapp. Basert på dette beregnes fornying av bestanden. Men her introduseres også usikkerhet. De aller fleste egg og larver dør naturlig. Kan et utslipp ramme de som uansett har en slik skjebne i vente? Og vil forholdet til resten av økosystemet kompensere for eller forsterke tapet?

Erik Olsen er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet.

Må ses i sammenheng

Vi må se modeller av ulik kompleksitet i sammenheng for å kunne svare på disse spørsmålene. Modellen vår balanserer biomasse for et stort antall organismer gjennom kjente predasjon- og byttedyrsforhold basert på alle relevante data.

Jørgensen og Enberg virker ikke å ha fått med seg innledningen i kronikken vår: «Oljeutslipp kan gi alvorlige skader på fiskeegg og -larver. I verste fall kan betydelige deler av et årskull av fiskebestandene rammes. Dette har vært kjent lenge.» Kronikken bygger på både eksisterende kunnskap og ny forskning som indikerer en langvarig påvirkning.

HI kommer altså ikke med «sveipende policy-anbefalinger» basert på én artikkel.

Les også

IEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Forskning og vitenskap
 2. Havforskningsinstituttet
 3. Debatt
 4. Universitetet i Bergen