Tyrann fjernet tyrann

  • Hanne Nabintu Herland
Muammar al-Gadafi var en sekulær modernisator, skriver Hanne Nabintu Herland.

DEBATTINNLEGG: I den grad Muammar al-Gadafi var en tyrann, ble tyrannen fjernet av en verre tyrann - NATO.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
HANNE NABINTU HERLAND, religionshistoriker og forfatter

NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.

Vestlige interesser

Samuel Huntington påpekte i The clash of civilizations? at fremtidens konflikter vil gå langs kulturelle skillelinjer fordi sivilisasjonene ikke forstår hverandre. NATOs krig i Libya kan ses som et eksempel på dette. Huntington sier at vestlige lands dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser, mens det dobbeltmoralsk presenteres som om det handler om verdenssamfunnets beste, demokrati og beskyttelse av sivile.

Massemord på sivile

Man har skaffet seg legitimitet i FN basert på forskutterte bevis, misbrukt flyforbudsmandatet til å bombe Libya sønder og sammen, bidratt til massemord på sivile, blandet seg inn i indre anliggende ved ensidig å støtte den ene part, samt brutt internasjonale regler for håndtering av krigsfanger. Og dette er demokratiets og menneskerettighetenes forkjempere? Hilary Clintons latter da hun hørte om Muammar Gadafis brutale død var talende. At Nobels fredspris gikk til president Barack Obama, som har gitt USAs klarsignal til dette, fremstår som et betydelig feilgrep.

Kunstig legitimitet

Les også

Vil ha NATO i Libya ut året

Huntington påpeker at i en global verden er tanken om at Vestens verdier er universelle potensielt meget farlig. Den gir en kunstig legitimitet til å destabilisere nasjoner, bidra til krig og borgerkrig, noe som på sikt kan føre til Vestens eget fall. Vesten har råderett i sin egen kultursfære, men ikke på alle andres territorium.Alle er enige om at Gadafi har begått overgrep, men han var også en sekulær modernisator. Libya var før den humanitære bombingen Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, samt stønad på 50 000 dollar ved familieetablering. 82 prosent kan lese og skrive. Sosialisten Gadafi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode. Statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden mens man de siste årene har tilpasset seg Vesten.

Martyrstatus

Den brutale lynsjingen av Gadafi og sønnen Muatassim har ifølge CNN gitt Gadafi martyrstatus i afrikanske og muslimske land, der man nå knapt våger å si et ord, tatt i betraktning den brutalitet Vesten har vist vil ramme dem som sier imot.

I den grad Gadafi var en tyrann, ble tyrannen fjernet av en enda verre tyrann. Med Vestens nåværende aggresjonsstrategi, bør man i ærlighetens navn fjerne slagordene om håp om fred i Midtøsten. Libya-krigen kan lett medføre betydelig militær opprustning i land som ikke tilhører den vestlige allianse, et sterkt voksende hat i fattige land mot neokolonialismen og en demokratisk innføring av militant islamisme i regionen som samlet øker krigs— og terrorfaren betydelig i årene som kommer. Det kan vi takke oss selv for.