Mina Gerhardsen tegner skremmebilder om hasj | Willy Pedersen

Hasj er farlig, men de aller fleste forskere mener at alkohol er farligere. Det hører du aldri Mina Gerhardsen si.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Programmet Folkeopplysningen i NRK behandlet nylig hasj. Hvor farlig er stoffet? Mina Gerhardsen er leder i ACTIS, rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Hun har landets viktigste stilling på feltet, og folk lytter når hun snakker. Men hun driver tvilsom «folkeopplysning», noe som kommer godt frem i NRKs program.

Mina Gerhardsen påstår for eksempel:

  • Norske data viser at 17 prosent av dem som har brukt hasj fem ganger blir avhengige. Jeg har fulgt med på dette i mange år. Jeg er nesten helt sikker på at det ikke er noen norsk studie som viser dette. Vis oss referansen, Mina Gerhardsen.
  • Vår læringsevne svekkes, vi får lavere IQ. En rekke studier har tydet på dette, men problemet er at mye av det som gjør at ungdom begynner med hasj (personlighet, oppvekstmiljø) er faktorer som også påvirker IQ på lengre sikt. Nye studier har svekket troen på en sterk sammenheng. Hypotesen står svakere enn tidligere.
  • Brukerne kan få schizofreni. Det samme her: En rekke studier siden 1980-tallet har pekt i denne retningen, men stadig mer taler imot. Viktigst: Det har vært en meget sterk økning i bruken av cannabis i en rekke land. Andelen med schizofreni ligger derimot støtt på rundt 1 prosent. Nature - verdens høyest rangerte vitenskapelige tidsskrift - oppsummerte nylig status (Hill 2015). De er tvilende.
En kvinne tenner en joint under en demonstrasjon for cannabisbrukere i USA.

Det er opplagt at det er farer forbundet med hasj, men det er like opplagt at det har vært tegnet helt urimelige skremmebilder, og det er ingen tjent med. Det er hovedpoenget i Nature: La oss prøve å se mer nøkternt på dette. Mina Gerhardsen tegner hele tiden skremmebilder.

Jeg var selv like skråsikker som Mina Gerhardsen

La meg være litt personlig: For ti år siden var jeg selv like skråsikker som Mina Gerhardsen er i dag. Søker du på nettet, vil du lett se det. Men ti år med nye studier har gjort at jeg har skiftet syn.

Hasj er farlig, men de aller fleste forskere mener at alkohol er farligere. Det hører du aldri Mina Gerhardsen si. Hedersmannen og norsk alkoholforsknings grand old man, Hans Olav Fekjær, er en nøktern kar. Han jobbet tett opp mot Mina Gerhardsen, men til slutt skar det seg, hun var uvillig til å bøye seg for fakta.

Hans dom var nådeløs i Dagsavisen (28/6, 2015 )«Samtidig som Gerhardsen blottstiller sin egen kunnskapsmangel, mener hun at kunnskap er avgjørende i cannabisdebatten. Det har hun trolig rett i, men det er tvilsomt om økte kunnskaper tjener hennes sak.»

Hasjsalg ved Akerselva i Oslo.

Farene ved det illegale markedet

Det er derimot noen farer ved cannabis Gerhardsen aldri peker på – farene knyttet til det illegale markedet. Skal du få tak i stoffet, blir du – pr. definisjon – selv en kriminell, og du må samhandle med andre kriminelle.

Vi har studert den største omsetningsscenen for cannabis i Norge. Den ligger ved Akerselva i Oslo, og selgerne var unge, sårbare menn med afrikansk bakgrunn. Mange av dem gled inn i kriminelle karrierer, og omsetningen av hasj var bensinen som drev det hele. I en annen studie viste vi at én av fire av dem som jevnlig bruker hasj pådrar seg en straffereaksjon, oftest fordi småbrukere også dealer.

Den største omsetningsscenen for cannabis i Norge ligger ved Akerselva i Oslo. Selgerne er unge, sårbare menn med afrikansk bakgrunn.

Det er farer forbundet med å bruke hasj. Men det er – slik jeg ser det – mye farligere å begynne å deale. Dette snakker aldri Mina Gerhardsen om. Hvorfor ikke?

Omsetningen var en mafialignende kreftsvulst

Fordi det peker mot den begrunnelsen delstater i USA nå gir for å åpne for regulert omsetning av stoffet. Jeg snakket for et par år siden med den tidligere statsadvokaten i Seattle, Washington State, som fikk velgerne med på å åpne for regulert salg.

Hvorfor kjempet du det gjennom? spurte jeg. – Omsetningen av cannabis var en mafialignende kreftsvulst, sa han. Den hadde tentakler inn i videregående skoler, inn i universitetene. Jeg ble lei av at flott ungdom rotet seg inn i dette. Det minnet om forbudstiden – spritsmugling ga oss en mafia som vi fortsatt sliter med. Dere fikk jo Vinmonopolet, det var bra. Vi prøver noe av det samme.

Verden leter etter en ny narkotikapolitikk

Det er ikke aktuell politikk å åpne for regulert omsetning av cannabis i Norge i dag, men vi bør følge nøye med på hva som skjer i USA. Derimot er det aktuell politikk å avkriminalisere bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer, slik for eksempel Portugal har gjort. Det siste året har FN-systemet gjennom de såkalte UNGASS-forhandlingene prøvd å lete seg fram til en ny og «mykere» narkotikapolitikk. Det skjer mye lovende på dette feltet.

Mina Gerhardsen er ingen troverdig folkeopplyser. Hun forstår heller ikke at verden leter etter en ny narkotikapolitikk. Hun bremser for reformer og begge deler er like trist.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese flere artikler om cannabis og rus: