Norsk uttale av familienavnet Munch

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Av Johan

S. Munch,

Lillehammer

Norsk uttale. I den senere tid har det vært mange utspill og kommentarer om en spesiell uttaleform av familienavnet Munch, uttalt med u, som noen i familien Munch vil tvinge frem. Man vil ha det norske folk til å uttale familienavnet Munch med spiss u, mens den naturlige uttale på norsk er med o.Dette blir fort en dårlig sak når uttaleformen av familienavnet Munch blir et revynummer, slik som det fremkom i NRK-programmet "Først og Sist" fredag 15. april. Familiegrenen Munch-Ellingsen har ikke monopol på en uttaleform av familienavnet Munch, særlig siden de fleste i familien som lever i dag bruker den vanlige norske uttalen med o i sitt familienavn, altså uttalt "Monk". Det siste er også historisk korrekt.I 1778 fikk presten Peder Munch et hyldningsdikt av sin svoger Edvard Storm. Diktet heter "Åt Monken" og er en av de 10 dølevisene som synges den dag i dag i Vågå og ellers i landet. Vel er diktet skrevet på Vågådialekt, men det viser tydelig at oldefar til maleren Edvard Munch presenterte seg og ble omtalt som "Monk".Etter det jeg funnet frem til var det noen familiemedlemmer som i siste del av det 19. århundre begynte å uttale familienavnet Munch med u. De hadde alle en tilknytning til Kristiania. Men langt fra alle Munchene i byen uttalte navnet slik. Min bestefar, pastor Peter Andreas Munch, født på Bestum i 1866, uttalte o-en i Munch.Jeg tror det er hensiktsmessig å ha et avslappet forhold til uttaleformen. Det lar seg ikke gjøre å få innført en særform for uttale av familienavnet Munch, uttalt med spiss u. Vanlig norsk språkbruk stritter imot og normaliserer ordet.Dikteren Andreas Munch og fetteren, historieprofessoren P.A. Munch, har alltid blitt uttalt med o, og maleren Edvard Munch blir ikke mindre verdensberømt kunstner om nordmenn bruker en naturlig språkform på hans familienavn. Det viktige både for kunstnerens ettermæle og familien er at hans kunst blir omtalt og hans navn blir nevnt, men ikke som harselas. Dessuten etter utsagn fra Inger Alver Gløersen, presenterte maleren selv seg som Munch med o.Derfor må folk få lov til å si "Monk" ved uttale av familienavnet Munch, og det gjør også de fleste av dem som i dag bærer navnet Munch.