Debatt

Forskningen har en god forståelse av hvordan klimaet virker | Pål Prestrud

  • Pål Prestrud, hovedforfatter FNs klimapanel 2014
Legger vi inn alle de kjente naturlige og menneskeskapte faktorene som påvirker klodens overflatetemperatur de siste 100 årene i modellene, stemmer simuleringene godt med den storskala målte globale temperaturen, skriver innleggsforfatteren.

Klimamodellene er bemerkelsesverdig gode.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 1. februar demonstrerer Stein Bergsmark godt hvilke metoder som brukes for å konstruere vrangforestillinger om klimaforskningen.

Hans hovedpoeng synes å være at klimamodellene feiler.

Det foreligger omfattende forskning som viser at det ikke er riktig.

Modellene er bemerkelsesverdig gode til å forutsi trender i temperaturutviklingen på klodens overflate når periodene er lengre enn 20–30 år.

For eksempel: Legger vi inn alle de kjente naturlige og menneskeskapte faktorene som påvirker klodens overflatetemperatur de siste 100 årene i modellene, stemmer simuleringene godt med den storskala målte globale temperaturen.

Med andre ord har forskningen en god forståelse av hvordan klimaet virker.

Modellene treffer

Så hva har Bergsmark å fare med som motsier disse veletablerte vitenskapelige fakta?

Han refererer til Klimapanelets synteserapport, som sier at fra 1998 til 2012 viste 111 av 114 modellsimuleringer av klimaet en oppvarmingstrend som var større enn observasjonene.

Det er hyggelig at Bergsmark anerkjenner klimapanelets kompetanse. Men da burde han også ha sitert det som står fire linjer lenger ned i avsnittet han siterer fra, der det står at i perioden 1984–1998 viste de fleste modellsimuleringene en oppvarmingstrend som var lavere enn observasjonene.

Pål Prestrud.

Tilsammen i perioden 1984–2012 simulerer modellene observasjonene ganske godt, og inkluderes de rekordvarme årene 2014, 2015 og 2016, treffer modellene nærmest innertier.

Bergsmark synder mot definisjonen av klima, som er gjennomsnittsværet over minst 20–30 år, når han skal ha oss til å tro at temperaturutviklingen i en periode på 13–14 år er avgjørende for om modellene feiler eller ikke.

Klima og overflatetemperatur

I tillegg til å utelate viktig informasjon, siterer også Bergsmark feil.

Det står ikke «klima» (understreket over), men «overflatetemperatur» i synteserapporten. Klima er mer enn overflatetemperatur.

I perioden 1998–2012 – da oppvarmingen av atmosfæren (overflatetemperatur) gikk saktere enn i perioden forut – viser målinger og mange publikasjoner at mye av varmen ble tatt opp av havet. Faktisk så mye at enkelte har beregnet at energimengden tilsvarer den som er i mer enn to milliarder Hiroshimabomber.

Så den globale oppvarmingen pågikk for fullt også i denne perioden.

Det er variasjoner i vekselvirkningen mellom hav og atmosfære som hovedsakelig skaper variasjoner i global atmosfæretemperatur i kortere perioder som i 1998–2012.

Ikke publisert vitenskapelig

Bergsmarks andre dokumentasjon er referansen til en forsker som, ifølge ham, nylig viste en figur i en høring i USA som angivelig påviste av klimamodellene feiler grovt.

En slik figur er ikke publisert vitenskapelig. Det må den omtalte forskeren gjøre, slik at figuren kan underkastes et kritisk blikk og først da bli tatt på alvor i forskningsmiljøene.

For eksempel kunne han presentert sine resultater på den store konferansen for klimaforskere og andre geofysikere, med 20.000 deltagere, som årlig arrangeres av American Geophysical Union rett før jul.

Men på slike konferanser er det sjelden noen av alle de forskerne Bergsmark og hans kolleger i klimarealistene påstår er kritiske til menneskeskapte klimaendringer, viser seg og tar en faglig debatt.

Det skyldes nok at alle disse forskerne ikke finnes.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Klima
  2. Klimaendringer
  3. Global oppvarming
  4. Vær