Kort sagt, fredag 29. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Munch med «o» eller «u»? Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En historie om Munch

Øystein Mæland etterlyser i Aftenposten 27. oktober uttalen av Edvard Munchs navn. Er det med «o» eller «u»?

Da jeg selv for mange år siden begynte å arbeide ved det som den gang het Anatomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, fikk jeg av min daværende sjef, professor Johan Torgersen (1906-78), servert en historie som han selv hadde hørt fra en av sine forgjengere:

Edvard Munch hadde et nært og vennskapelig forhold til anatomiprofessor Kristian Emil Schreiner (1874-1957), som hyppig lot kunstneren få nyte godt av hans kunnskaper. Ifølge Torgersen skal det ha vært relativt vanlig at Munch kom opp aulatrappen til høyre og ringte på døren til instituttet, med følgende beskjed til den som lukket opp: «Det er maler Munch. Jeg har en avtale med professor Schreiner!» Navnet ble angivelig uttalt med spiss «u».

Jeg kan selvfølgelig ikke garantere sannheten i dette, men det er iallfall slik historien er blitt fortalt på instituttet hos oss.

Per Holck, prof.em., dr.med., Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo


«Munk» eller «Monk»?

Vi blir neppe enige. Begge versjoner brukes av familiemedlemmer. Men både blant «folk flest» og innenfor slekten ser det ut til av uttalen med o-lyd har flertall. Ikke fordi vi er påvirket av tysk, men fordi kort o-lyd er vanlig uttale i utallige norske ord: munk, dunk, pung, tung, bukk, lukk, krukke og uendelig mange flere.

Min oldemor Sophie Munch var datter av P.A. Munch, Edvard Munchs onkel. Hun kjente bare uttalen «Monk». Det vet jeg fra min far, som ofte besøkte henne på Grimelund i oppveksten. Da debatten om uttalen dukket opp for 30 år siden, ble han forbauset over å høre påstanden om at det fantes andre måter å uttale navnet.

Noen påstår at Edvard selv gjorde det, men det finnes også vitnemål om det motsatte fra andre som sto ham nær, som Rolf Stenersen, Munchs advokat Johs. Roede, eller hans bror Halfdan Roede. På Munchmuseet vet de at noen arvinger i Nord-Norge har valgt u-lyden, men kunsthistorikere flest sier «Monk».

Ved folketellingen i 1801 bodde bare ett medlem av slekten i Christiania. Løytnant Jacob Munch, bedre kjent som maler. Da registratoren banket på hans dør og spurte om navnet, noterte han i protokollen det han hørte fra beboeren: Monch.

Lars Roede, Asker