Debatt

Kort sagt, lørdag 14. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Partiet Rødt og imamers holdninger. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rødt tar ansvar for forandring

Det var Reiulf Steen (Ap) som i sin tid sa: «Når et parti ikke lenger har et ideologisk ankerfeste, vil det ende opp som partiet Venstre.» Sveinung Rotevatn (V) svarer min parafrasering av dette (Aftenposten, 9. august) med en feilaktig fremstilling av at Rødt skyr makt og ansvar, og at Rødt er «feige».

Men Rødt ønsker innflytelse. Vi vil forhandle og samarbeide. Så har vi sett partier gå i regjering uten å oppnå det som trengs politisk. Rødt vil ikke gå etter posisjoner for posisjonenes skyld.

Vi kan få mer innflytelse, på både kort og lang sikt, som en rekordsterk kraft fra Stortinget etter valget, enn om vi går inn som juniorpartner i dragkamper bak lukkede dører i regjering.

Rødt ønsker en avtale som forplikter en ny regjering til å samarbeide til venstre, med en tydelig og ambisiøs politikk og klare garantier om ikke å videreføre den sittende regjeringens retning – med økte forskjeller, handlingslammelse i klima-, natur- og næringspolitikken, sentralisering og privatisering.

Vi vil heller sikre en kraftfull og rettferdig miljøpolitikk og et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Spør du meg, er det dette som er å ta ansvar, ikke å gå i regjering for enhver pris.

Vi trenger ny regjering, men vel så viktig er en ny politisk retning. Rødt går derfor uredd til valg på å stå opp mot høyrepolitikk, uansett hvilket parti det kommer fra, og vil skape et virkelig vendepunkt i høstens valg.

Så hevdes det at vi ikke tror på vårt eget program. Men der Venstre bruker EØS-avtalen som et slags trylleord, har vi sett at Stortingets krisestøtte til norsk industri gikk til å bygge skip i Nederland for Havforskningsinstituttet. De sier selv at de ikke hadde noe alternativ til å la norske verft bli utkonkurrert av andre EU-land.

Rødt har lagt frem alternative statsbudsjetter som går i balanse – uten å bruke en oljekrone mer enn regjeringen – som gir en politikk for å få ned forskjellene, en bedre miljøpolitikk enn regjeringens og nye velferdssatsinger, som en tannhelsereform.

Bjørnar Moxnes, leder, Rødt


Imamer bør kurses om holocaust

I en kommentar i Aftenposten stiller Harald Stanghelle et betimelig spørsmål om muslimer selv våger å takle jødehat i egne miljøer.

Spørsmålet kommer etter at imam Noor Ahmad Noor i Minhaj-ul-Quran, som er viden kjent for sitt dialogarbeid, skrev hatytringer av den verste sorten.

Mange av de sterkeste reaksjonene er kommet fra muslimske miljøer selv. Både Islamsk Råd Norge og Muslimsk dialognettverks (MDN) har tatt tydelig avstand. MDNs leder Senaid Kobilica har tatt til orde for at religiøse ledere må få kurs om holocaust og folkemord. Det er ny kost, og det er klokt.

Imam Noors kommentar ble delt på urdu og var ment for et lukket miljø, som ikke hadde reagert så kritisk som mediene gjorde. Det vet vi. Ifølge Vårt Land skrev imam Noor allerede i 2019 på sosiale medier at «det var nødvendig å drepe jøder».

Holdningsarbeid internt i miljøene om slik tematikk kan bryte enkelte barrierer, de kan tydeliggjøre hvorfor internaliserte holdninger er feil, og utfordre med fakta.

Det er på tide at moskeene tar opp holocaust, antisemittisme og folkemord for sine imamer, forstandere og menigheten generelt.

Shan Mohammed og Usman Asif, Minareten

Les mer om

  1. Rødt
  2. Politikk
  3. Bjørnar Moxnes
  4. Islam