Høyre vil bekjempe Kremls desinformasjon, ikke innskrenke ytringsfriheten

  • Fem stortingsrepresentanter for Høyre
I stedet for å anklage Høyre for å fremme ekkoer av Putins agent-lov bør Tybring-Gjedde (bildet) stille sine tidligere uttalelser i et selvransakelsens lys, skriver innleggsforfatterne.

Det får stå for Christian Tybring-Gjeddes (Frp) regning at han ikke vil støtte et forbud mot Kremls løgnfabrikker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten 15. mai fremmer Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde absurde påstander om at Høyre vil «utrede etableringen av et sannhetsministerium».

Vi kan berolige Tybring-Gjedde. Høyre ber om en utredning, ikke et sannhetsministerium. Ytringsfriheten ligger fast i Norge. Som Tybring-Gjedde selv skriver: «Dersom noen vil hevde at jorden er flat, er ikke dette en påstand som skal forbys.»

Høyres forslag innebærer derimot å ta på alvor den økende trusselen falske nyheter utgjør når den forsterkes av fremmede trusselaktører.

Selvransakelse

Det er økende fare for at utenlandske aktører som vil oss vondt, for eksempel russisk etterretningstjeneste, kan skape splid og mistillit i Norge. Dette har E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gjentatte ganger understreket i sine nasjonale trusselvurderinger.

Det er oppsiktsvekkende at Tybring-Gjedde omtaler forslaget som «et ekko av Putins såkalte agent-lov».

Særlig når han selv i 2014 uttalte at «USAs voldsomme fordømmelse av Russlands intervensjon på Krym pisker opp stemningen i Ukraina» og reagerte på «den kraftige og kategoriske fordømmelsen av Putin».

I 2017 tok Tybring-Gjedde til orde for å oppheve sanksjonene mot Russland. Han åpnet i 2018 for å godta russisk kontroll over Krym.

I stedet for å anklage Høyre for å fremme ekkoer av Putins agent-lov bør Tybring-Gjedde stille sine tidligere uttalelser i et selvransakelsens lys.

Fremstår paradoksalt

Det får stå for Tybring-Gjeddes regning at han ikke vil støtte et forbud mot Kremls løgnfabrikker Russia Today og Sputnik News.

Høyre har her etterlyst regjeringens vurdering. Det fremstår paradoksalt at statlig russisk krigspropaganda skal ha et sterkere rettsvern enn for eksempel reklame for livssyn eller norske politiske partier på TV.

Hverken Russia Today eller Sputnik News har noe som helst å gjøre med frie, redaktørstyrte medier eller et fritt og demokratisk ordskifte slik vi kjenner det i Norge.

Snarere tvert imot fungerer de som en del av Putins krigsmaskineri.

Forskjellen bør være åpenbar.

De følgende har signert innlegget:

Ingjerd Schou, Hårek Elvenes, Sveinung Stensland, Tage Pettersen og Erlend Larsen.