Debatt

Kort sagt, fredag 17. september

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Klimaendringer. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi bør gjøre oss mer robuste mot klimaendringer

Vi må nesten anta at det vil komme store klimaendringer. Hvor mye av ressursene våre bør benyttes på å gjøre oss robuste mot klimaendringer i forhold til å prøve å bekjempe klimaendringer? Dette er et spørsmål som er altfor lite diskutert.

Det er en rekke tiltak man kan komme med for å gjøre oss mer robuste mot klimaendringer. Man kan investere mer i vanningsanlegg, slik at flere bønder og andre er mindre utsatt for tørke. En rekke bønder sliter med gammel drenering. Det finnes en del tilskudd for dette, men det koster mye å skifte ut gammel drenering på jorder. Landbruket har vært under press i mange år. Mange bønder er alt på felgen. Et krafttak for å gjøre bonden mer robust mot klimaendringer bør vurderes.

Det er også viktig å sikre bonden tilgang på rimelig, renere strøm. Det kan monteres solcellepaneler på tusenvis av låvetak. Er det lite nedbør og lite vann i vannmagasinene, eller man eksporterer for mye kraft til utlandet, bør bonden selv ha tilgang på rimelig produksjon.

Ellers i samfunnet kan man flomsikre flere utsatte bygninger og tettsteder. Dessuten kan man legge mer vekt på at tomter som reguleres, må ligge der de ikke er utsatt for slikt som skogbrann, flom, kvikkleire eller økning i havnivået. Man kan ha mer midler klare til å rydde opp i naturkatastrofer. Militæret kan eksempelvis utrustes enda bedre for å hjelpe til også under naturkatastrofer, ved å trene mer på dette og få bedre utstyr.

Klimaendringer kan på ett eller annet tidspunkt føre til kornmangel. Kornmangel vil ikke bli annonsert år i forveien, men vil trolig komme overraskende. Norge har bygd ned sine strategiske kornlagre. Vi burde heller vurdere å bygge betydelige flere slike lagre. Uten strategiske kornlagre er vi blant annet med på å presse opp prisen på korn i verdensmarkedet når det er dårlige år. Dette går trolig utover fattige land spesielt.

Matvareberedskap virker kraftig undervurdert i Norge. Man var mildt sagt dårlig forberedt på pandemien. Man er trolig enda mye dårligere forberedt på at det kan oppstå problemer i matleveranser grunnet uår for bønder i verdens kornbelter eller andre uventede hendelse som påvirker varetransport. Akkurat som man før pandemien visste at det bare var et spørsmål om tid før man fikk en pandemi, er det nok også slik at man før eller siden vil få en matvarekrise.

Dette er bare noen få av de tiltakene som kan vurderes. Det er på høy tid at man diskuterer hvordan vi kan bli mer robuste mot klimaendringer, fremfor kun ensidig prøve å stoppe endringer i klimaet.

Espen Gaarder Haug, finansprofessor, Handelshøyskolen, NMBU

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Klimaendringer