Hva tør regjeringen å utrede?

SV-leder Audun Lysbakken har fått med seg lederne i Ap og Sp på å utrede «en nullprofittmodell» for ulike velferdsområder. Kristin Clemet er kritisk.

SVs ønske om profittforbud skal utredes. Tør regjeringen å utrede hva de offentlige tilbudene vil koste dersom det offentlige (nesten) får monopol?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 30. januar fremkommer det at regjeringen og Sosialistisk venstreparti (SV) er i samtaler om å utforme et mandat for et offentlig utvalg som «skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor».

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen vurderer å sette ned et offentlig utvalg med et så lukket mandat. Det er også oppsiktsvekkende at ikke de tre partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er mer nysgjerrige på hvordan vi kan få mest mulig ut av de offentlige ressursene vi i fellesskap har til rådighet.

Ordet «profitt» har i mange år vært flittig brukt av venstresiden som ledd i en svært negativ retorikk rettet mot private velferdstilbydere. Men fortsatt er det uklart hva ordet betyr.

Det kan sikkert være spennende å utrede dette nærmere. Men hvor er de borgerlige partiene, næringsorganisasjonene og næringsministeren? Er det rimelig å la en hel næring, som har virksomhet på mange viktige områder, leve så lenge med så mye negativ retorikk, uforutsigbarhet og usikkerhet?

SVs leder Audun Lysbakken, som er intervjuet i Aftenposten, slipper kritiske spørsmål denne gangen. Men jeg vil anbefale mediene å forsøke å belyse dette nærmere:

Hva koster egentlig en offentlig eid og drevet barnehage, barnevernsinstitusjon, asylmottak, sykehjem, omsorgsbolig eller BPA? Vet vi det?

Hva vil driften av disse institusjonene koste dersom det offentlige overtar (nesten) alle institusjoner og ikke lenger har noen kommersielle tilbud å konkurrere med, sammenligne seg med og/eller lære av?

Hvis det skulle vise seg at det samlet sett er billigere å tillate både kommunale, ideelle og kommersielle tilbud, og kvaliteten er like god eller bedre enn den ville vært med bare kommunale og noen ideelle tilbud: Bør vi da forby «profitt»?

Og hvis det samlet sett viser seg å være dyrere å la private bidra, slik det virker som disse partiene allerede har konkludert med: Bør vi ikke da «utfase» enda flere kommersielle aktører som leverer tjenester til det offentlige?

Ifølge Aftenposten mener finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at det å utrede ulike ting, aldri er skummelt.

Det er jeg enig i.

Men vil regjeringen tørre å prøve å utrede hva de offentlige tilbudene koster, og hva de kan komme til å koste, dersom det offentlige (nesten) får monopol?