Debatt

Toje må rydde videre i begrepene | Thorgeir Kolshus

  • Thorgeir Kolshus, Seksjon for flerkulturelle studier, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sosialantroplog Thorgeir Kolshus (t.v.) svarer Asle Toje, som tok dissens i Brochmann 2-utvalgets rapport.

Å forklare etnisitet som trekk ved en gruppe, gir like lite mening som å snakke om lyden av én hånd som klapper.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fem uker etter lanseringen av Brochmann 2, melder endelig Asle Toje seg for å rydde opp i det begrepskaos han selv har forårsaket.

Han virker såret over at mange, inkludert jeg, har tolket ham dithen at hans dobbelte bekymring, 1) at etniske nordmenn vil komme i mindretall og 2) at de «tykke» deler av norsk kultur ikke kommuniseres godt og derfor vil komme under press, kan knyttes til hudfarge.

Ettersom klangbunnen for hans dissens er innvandring fra Landgruppe 3, dvs. Asia og Afrika, er det vel ikke en helt urimelig lesning at hudfarge er «elefanten i rommet» (tittelen Aftenposten valgte på min kronikk 6. mars). Like fullt skylder jeg ham en unnskyldning. Det er aldri hyggelig å bli tillagt meninger en ikke har.

Tojes ryddejobb

Tojes ryddejobb er imidlertid langt fra ferdig. Forvirringen knyttet til hans bruk av «etniske nordmenn» viser seg å bunne i en definisjon av etnisitet han henter fra Oxford Dictionary: «Tilhørighet til en sosial gruppe som har en felles nasjonal eller kulturell tradisjon.»

Dette gjør innholdet i dissensen mindre mangetydig. Men som etnisitetsforståelse å regne, er definisjonen fullstendig uegnet til å gripe etnisitet som fenomen, særlig i det fremtidige multietniske samfunn Tojes dissens omhandler.

  • Les utvalgsleder Grete Brochmanns kronikk om rapporten: Norge har så langt ikke lyktes godt nok i å innlemme flyktninger i arbeidslivet

La meg by på en parallell fra hans statsvitenskapelige hjemmebane. I Grunnlovens § 5 står det å lese at Kongens person er hellig. Ordboksdefinisjonen av hellig lyder: «Knyttet eller viet til guddommen, opphøyd over alt verdslig, guddommelig». Å hevde at det sitter en gud på Norges trone, vil for de fleste likevel fortone seg noe upresist.

Faglig presisjon er en dyd

Etnisitet er og blir et spørsmål om sosiale dynamikker mellom grupper. Å forklare etnisitet som trekk ved en gruppe, gir like lite mening som å snakke om lyden av én hånd som klapper.

For når vi skal si noe vettugt og anvendbart om samfunnsutviklingen, som i sin tur skal ligge til grunn for politikkutforming på de aller fleste av velferdsstatens områder, er faglig presisjon en dyd. Den følger gjerne av oversikt over det som skal diskuteres.

Toje og jeg er blitt tildelt doktorgrader og stillinger fordi vi vet mer om våre spesialfelt enn det som lar seg oppsummere i en ordboksetning. Tojes kronikkharselars viser dessverre med all tydelighet at hverken kultur eller etnisitet er hans gebeter.

«Skoleflinkt»

Når han f.eks. kaller det «skoleflinkt» å påpeke at kultur alltid er i endring, lurer jeg på om han har tenkt gjennom hva hans mindre skoleflinke (og dermed mer virkelighetsnære?) syn innebærer: At norske kjønnsroller har vært uforandret de siste hundre eller tusen år; at samspillet mellom politikk og religion har vært uendret i den samme perioden; kort sagt, at norsk kultur på et punkt i (eller kanskje utenfor?) historien ble gitt en gang for alle.

Det ser tåpelig ut, ikke sant? Akkurat slik oppleves det å få sine standpunkter gjengitt på stråmannsmål. Det bidrar ikke til oppklaring av andres påståtte misforståelser – slik heller ikke hans komplett uredelige påstand om at jeg mener identiteter er som klær og kan skiftes over natten gjør.

Feillesning

Når Toje videre påstår at jeg hevder at «norsk kultur er hva som helst», blir feillesningen nær fullkommen. Det viser også at han knapt kan ha lest avslutningen.

Så jeg gjentar den, i minnelighetens navn: La oss samle alle gode krefter for å sette fingeren på de umistelige trekkene ved norsk kultur. Den byrden er det i vår alles interesse at Toje ikke aksler alene.

Her kan du lese flere artikler fra debatten etter fremleggelsen av Brochmann 2-utvalgets rapport:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Innvandring
  2. Debatt
  3. Kultur