Debatt

Myten om den aktive nordmannen må legges død | Erling Lae

  • Erling Lae, styreleder i Norsk friluftsliv

Sognsvann er inngangsporten til Nordmarka for mange. Hverken turgåing eller idrettsaktivitet i helger eller fritid veier opp for vår omfattende bruk av stol og sofa. Da blir spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å få norske menn og kvinner opp av godstolen? spør Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Forskere forteller at vi er blitt et stillesittende folk. I strid med vårt eget selvbilde, og mange andres oppfattelse av den friske nordmannen, er vi blant de minst aktive i Europa.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det kreves en satsing for å få nordmenn opp av sofaen. Det vil bedre enkeltpersoners livskvalitet og styrke samfunnsøkonomien, viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse for Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv.

Erling Lae Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Denne stillesittingen koster samfunnet enorme beløp hvert år. SSB viser i en fersk rapport at helseutgiftene i perioden 2012 – 2015 har økt med 50 milliarder kroner. Ved utgangen av 2017 har utgiftene økt med ytterligere 70 milliarder kroner.

Gevinst av aktivt friluftsliv

Samtidig viser en fersk rapport fra Vista Analyse at vi kan få til en gedigen, samfunnsøkonomisk gevinst på inntil 80 milliarder kroner i året, dersom vi øker aktiviteten til de inaktive og lite aktive.
Politikerne må følge opp ambisjonene: I mars i år kom stortingsmeldingen «Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet», hvor hovedmålet er å få oss til å utøve friluftsliv jevnlig. Friluftsliv er noe av det enkleste, billigste og mest populære man kan legge til rette for, dersom man ønsker å ta ut positive effekter for samfunnet. Stortingets energi- og miljøkomité vil derfor nå be regjeringen lage en handlingsplan for styrking av friluftsliv.

Dette er flott. Men må vi vente på en plan? Alle vet at den som sitter for mye stille får dårligere helse og livskvalitet.

For samfunnet er resultatet at mange ikke kan bidra fullt ut i arbeidslivet og at det bindes opp stadig større ressurser til behandling som kunne vært unngått med enkle midler.

Opp av godstolen

Nest mest stillesittende i Europa: Vista-rapporten, som ble overlevert til Erna Solberg under Friluftslivets uke i høst, sammenfatter dette tydelig. Rapporten sammenligner fysisk aktivitet i Norge med resten av Europa, og bruker tall fra den europeiske tidsbruksundersøkelsen HETUS.

Det er bare Belgia som kommer dårligere ut enn oss. Grunnen er blant annet at vi kjører mer bil enn andre og sitter mer stille på jobb, skole og hjemme.

Hverken turgåing eller idrettsaktivitet i helger eller fritid veier opp for vår omfattende bruk av stol og sofa. Da blir spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å få norske menn og kvinner opp av godstolen?

Lavterskeltiltak

Ambisjonene forplikter: Akkurat nå arbeider Stortinget med forslag til statsbudsjett for 2017. Her er det få tegn til satsing på fysisk aktivitet. Myndighetene bør følge opp sine ambisjoner–allerede i neste års budsjett.
Skal vi få flere ut og i aktivitet, må vi investere statlige stimuleringsmidler i flere lavterskeltiltak som når de som trenger det mest.

Norsk Friluftslivs styre lanserte i fjor behovet for en «friluftsmilliard». Det er en god start. Inntektene vil langt overstige kostnadene.
Vi foreslår også at regjeringen kommer tilbake under behandlingen av revidert budsjett til våren med en konkret handlingsplan og midler, slik at stortingsmeldingens ambisjoner kan følges opp.


Les også

  1. Høstferie i Hundremeterskogen

  2. Tilby en sensasjon av et svømmeanlegg i Frognerbadet! | Ingeborg Moræus Hanssen

  3. Miniferie i rovfuglenes rike

Les mer om

  1. Samfunnsøkonomi
  2. Friluftsliv
  3. Natur