Debatt

OXML er for folk flest

  • Forf>rådgiver For Microsoft Norge
  • <forf>shahzad Rana <

Frid Ingulstads Signert-spalte i Aftenposten torsdag inneholder så mange feil og misforståelser om den åpne dokumentstandarden Open XML at det krever noen kommentarer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Datastandard. Open XML ble godkjent som en internasjonal standard. Det var resultatet av en prosess som har pågått i over to år der flere standardiseringsorganisasjoner verden over har arbeidet med standarden. 86 prosent av medlemslandene i ISO stemte for og bare 14 prosent imot Open XML. Den massive motstanden Ingulstad viser til representerer et lite mindretall, men de har lykkes med å villede mange. Selv redaktøren av det konkurrerende formatet ODF, Patrick Durusau, anbefalte at Open XML ble godkjent som en ISO-standard. Dessverre ser motstanden mot Open XML, svært ofte, ut til å være tuftet på emosjonell uvilje mot Microsoft som tok initiativ til standarden, og ikke på faglige argumenter.

To grunner.

Det er to hovedgrunner til at verden trenger Open XML. For det første gjør dokumentformatet det mulig å lage programmer med funksjoner som mange brukere ønsker og trenger, men der ODF kommer til kort. Open XML sikrer også dokumenter lagret i tidligere versjoner av Microsoft Office kan overføres til et åpent format uten at informasjon går tapt. Det kan ikke ODF. Et påbud om bruk av ODF kan derfor bli et alvorlig problem både for rettssikkerheten og for virksomheter som ikke kan tillate seg å miste virksomhetskritisk informasjon. Ingulstad hevder at ingen ennå bruker standarden. Hun hevder også at "Ingen tror at alle de 6000 sidene som forsøker å beskrive standarden levner mye håp om å bruke den i konkurrerende programvare". Begge deler er feil. Selskaper som Apple, Novell, IBM og norske Software Innovation og Acos lager programmer som bruker Open XML. Selv Open Office, som Ingulstad bruker, kan i dag bruke dokumenter lagret i Open XML. Brukere som StatoilHydro, Barclays Bank, British Library samt en rekke norske bedrifter, kommuner og privatpersoner, benytter Open XML. Bruken er langt større enn bruken av ODF.

Fortsette som før.

Jeg kan berolige Ingulstad med at hun fortsatt kan lagre manusene sine i ODF, uavhengig av ISO-godkjennelsen av Open XML. Hun skal forholde seg like lite til tekniske elementer med en dokumentstandard som når hun trykker på en tast på sin datamaskin. Når hun trykker på "Å-tasten" tenker hun neppe på at hun trykker på koden U+00C5 Latin Capital Letter With Ring Above i ISO/IEC 10646-1 som standarden heter. Hun står fritt til å velge hvilke programmer og dokumentstandarder hun selv ønsker å bruke. Den valgfriheten ønsket Open XML motstanderne å frata henne. Heldigvis lykkes de ikke.

Les også

  1. IT-verdenen spiller fallitt

Les mer om

  1. Debatt