Ensidige majoritetsmedier

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ali Farah-saken. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund mener mediene burde gjort mer for å få frem "den andre siden" av hendelsen i Sofienbergparken. Norges første flerkulturelle avis, Utrop, fikk som eneste avis frem et faktum som skapte sjokk og vantro blant våre lesere.

Viktige sider utelatt.

Aftenpostens A-magasin hadde i forrige uke et større oppslag om Ali Farah-saken basert på intervju med en av ambulansesjåførene, Erik Schjenken. Aftenpostens artikkel, som skulle få frem "den andre siden", utelater likevel to viktige aspekter."Han virker aggressiv, tenker Schjenken. Og han tenker rus, for det er ikke normalt å bli slått ned midt på dagen midt i uken. ( . . . ) Og hvorfor spør de ikke samboeren Kohinoor om pasienten virkelig var ruset?" skriver journalisten. Men vi får ikke svar på om Ali Farah var ruset eller ikke. Det har aldri kommet frem noe om dette i mediene, utenom i Utrop, som er en liten, flerkulturell avis.

Røkte hasj.

Blodprøver tatt av Ali Farah viser nemlig at han hadde røkt hasj da han var i Sofienbergparken. Dette er også omtalt i dommen i Oslo tingrett, som mener at dette ikke kan sies å ha påvirket oppførselen til Farah, slik at det hadde vært grunn til å endre på dommen mot 23-åringen som slo ned Ali Farah. Men ingen medier har problematisert Ali Farahs hasjbruk i sammenheng med ambulansepersonellets behandling av ham. Da Utrop først skrev om dette, skapte det sterke reaksjoner.

Bakgrunn fra Boot Boys.

Et annet poeng som journalisten i A-magasinet ikke sier noe om i artikkelen, er hvorfor bare den ene av to ambulansesjåførene står frem i saken. I et innlegg i Aftenposten bruker Schjenken "vi"-formen når han skriver at handlingen deres ikke var rasistisk motivert, selv om artikkelen bare var signert av en av sjåførene, nemlig Schjenken. Den andre sjåføren som ikke står frem, er den samme som har hatt en bakgrunn fra Boot Boys, et poeng som har relevans for saken. Journalisten burde ha problematisert hvorfor Schjenken også snakker på vegne av ham.

Ensidige ensporede.

"Den kritiske journalistikken er den rådende medieideologi, og oftest er det en sunn tilnærming til viktig journalistikk. Faren er at vi har en tendens til å gjøre sakene større enn de egentlig er, og at vi alle går i samme retning", skrev Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, 15. januar. De store mediene er ensidige og ensporet, også i innvandrings— og rasismesaker.Det er i disse tider mangfoldet i mediene er viktig.