Dårlig personalpolitikk i hjemmesykepleien

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som lam og hjemmeboende, og dermed bruker av Oslo kommunes hjemmesykepleie i 14 år, vil jeg ta opp et problem som blir stadig mer påfallende. Det er den stadige utskiftingen og mangel på kontinuitet i hjemmesykepleiens personale.

For at flere skal kunne bo hjemme og klare seg selv, går også utviklingen i retning av flere digitale tjenester. Men dette forutsetter en naturlig menneskelig kontakt. Det mest frustrerende i denne situasjonen er den stadige utskiftingen av personalet.

Dette kan ikke betraktes som en teknisk nødvendighet, men som et organisasjonsspørsmål og en personalpolitisk oppgave.

For oss hjemmeboende – og det er mange av oss – er det viktig med kontinuitet og mulighet til å bli kjent med våre hjelpere. Det gir større trygghet for oss, og det må også være mer tilfredsstillende for pleierne å møte fornøyde brukere.

Det å få tid til å bli kjent med hverandre er viktig. Husk at for mange av oss er ofte besøkene fra hjemmetjenesten den eneste faste kontakten vi har med andre mennesker.

Kari Gresvik Rønneberg, Oslo