Ikke sett minoriteter opp mot hverandre | Nora Mehsen

La oss ikke tillate at regnbueflagget blir brukt til å kneble noens rettigheter på bakgrunn av andre minoritetstilhørigheter, skriver Nora Mehsen.

Å være skeiv, muslimsk og ha innvandrerbakgrunn er ikke inkarnasjonen av det utenkelige.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det å kjempe mot hat som skjer på bakgrunn av homofobi og transfobi og hat motivert av rasisme og islamofobi, er ikke to ulike kamper. Den er unison.

Uten en forståelse av denne urokkelige sammenkoblingen i Orlandos ettermæle, vil vi sitte igjen med mer – og ikke mindre – hat.

Jeg må, som alle andre mennesker i verden, forholde meg til sosialt konstruerte kategorier som har innvirkning på mitt syn på meg selv, andres syn på meg og mitt syn om andres syn på meg.

I lys av hendelsene i Orlando føler jeg på hvor viktig det er for meg, og mange andre mennesker med minoritetsbakgrunn, å ta tilbake makten over egen identitet.

Tegnes et fiendebilde

Da jeg var yngre forsøkte jeg iherdig å distansere meg fra identitetene som flere med etnisk majoritetsbakgrunn fortalte at jeg og familien min var i besittelse av. «Bakstreversk». «Terrorist». «Kriminell». «Snylter».

Å regnes som norsk – og den parallelle bekymringen for å bli avslørt som den inntrengeren jeg ble fortalt av flere at jeg var – ble mitt viktigste livsprosjekt.

Nora Mehsen.

I senere tid har jeg vært vitne til en økende polarisering i samfunnet, hvor det er blitt tegnet et gjensidig fiendebilde mellom muslimer og skeive. «Homofob» er nå en identitet som mange med samme etniske og religiøse bakgrunn som meg blir tilskrevet.

Tragedien i Orlando er en påminner om volden og diskrimineringen som skeive står overfor.

Selv om vi på mange områder har kommet langt, vet vi at menneskerettighetskamper aldri er endelige.

Det vil alltid være krefter som er klare for å frarøve oss det vi har oppnådd, enten dette skjer i regi av enkeltpersoner, grupper eller myndigheter.

I lys av dette, er det fundamentalt at vi ikke lar kampen mot homofobi og transfobi nøre opp under rasisme og islamofobi.

Ikke inkarnasjonen av det utenkelige

Virkelig solidaritet innebærer at vi tar inn over oss at mennesker er komplekse og at virkeligheten er nyansert.

Å være skeiv, muslimsk og ha innvandrerbakgrunn er ikke inkarnasjonen av det utenkelige.

Muslimer og skeive er ikke gjensidige fiender.

Det foregår ingen sivilisasjonskamp inni meg mellom mitt «vestlige» lesbiske meg og mitt «muslimske» og «bakstreverske» meg. Og jeg er ingen trojansk hest som prøver å utslette de demokratiske verdiene i samfunnet og forpeste fremtidens generasjoner.

Volden i Orlando fant ikke bare sted under Pride-måneden, den fant også sted under ramadan. Førstnevnte er en feiring og synliggjøring av skeive og vår posisjon i samfunnet. Sistnevnte er, for så mange av oss, en tid hvor betydningen av fred, solidaritet og fellesskap understrekes.

La oss omfavne disse verdiene og hedre Orlando-ofrenes ettermæle.

La oss ikke tillate at regnbueflagget blir brukt til å kneble noens rettigheter på bakgrunn av andre minoritetstilhørigheter.


På Twitter: @noramehsen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen tips: