Norgesdemokratene, Vidar Kleppe og Ukraina

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens kommentator Halvor Hegtun gjør som politiker Vidar Kleppe i Aftenposten 16. mars. Han hopper bukk over hva saken egentlig gjelder, og søker heller å fremstille Kleppe som et offer mens han tillegger Norgesdemokratene holdninger partiet ikke har.

Partiet har påtalt et overlagt brudd av Kleppe på et vedtak i partiets landsstyre. Saken handler om manglende lojalitet til partivedtak.

Vedtaket var at ingen i partiledelsen skulle uttale seg om Ukraina-krigen før landsstyret hadde gjennomgått og verifisert partiets offisielle politikk i den hensikt at vi offentlig skulle tale med én stemme i denne saken. Kun få timer etter møtet i landsstyret går Kleppe allikevel ut med sin personlige mening.

Kleppe satser nå på å desinformere, avlede oppmerksomheten og gjøre saken til en diskusjon om partiets Ukraina-politikk.

Hegtun griper begjærlig muligheten til å snakke ned Norgesdemokratene ved å gjengi Kleppes uriktige versjon, uten å kontakte partiet. Her skulle det tydeligvis kun snakkes om Ukraina, så lite faktuelt og fordelaktig som mulig for Norgesdemokratene. Trist – ikke minst for Aftenposten.

Geir Ugland Jacobsen, partileder, Norgesdemokratene