Debatt

Redning med livet som innsats

 • Forf>(fange Nr. 63030). De Oppgitte Fangenummer Er Fra Sachsenhausen Konsentrasjonsleir.
 • <forf>stig Vanberg <
 • Forf>(fange Nr. 54266)
 • <forf>kristian Ottosen <
 • Forf>(fange Nr. 62954)
 • <forf>odd Kjus <
 • Forf>(sivilinternert)
 • <forf>wanda Heger <
 • Forf> (fange Nr. 116682)
 • Av <forf>bjørn Egge<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvite busser.Ingrid Lomfors fortsetter sin svartmaling av Sveriges Røde Kors og Folke Bernadotte i et debattinnlegg "Ikke alle fikk være med" i Aftenposten 27.9. i år. Hun har imidlertid rett i at "ikke alle fikk være med" i De hvite bussene til Sverige — det ville i tilfellet betydd at aksjonen måtte omfatte de millioner av mennesker som høyst ufrivillig var internert i Tyskland. Var det galt at man prøvde å redde noen ut av infernoet?Ingrid Lomfors viser ingen forståelse og respekt for den avtale Folke Bernadotte, i henhold til sitt mandat, hadde forhandlet frem i samtaler med Gestapo-sjefen Heinrich Himmler, og som Bernadotte selvsagt måtte forholde seg til. Vi har kunnskap om at kommandantene i de 150 tukthus og konsentrasjonsleirer, hvor også norske fanger befant seg, forholdt seg strengt til ordre fra sin øverste sjef.Under ekstremt vanskelige forhold, og med livet som innsats, gjennomførte sjåfører og annet mannskap på De hvite bussene en redningsaksjon som Ingrid Lomfors åpenbart har forstått lite av. Det ser ut som om hun ikke har innsett at redningsaksjonen foregikk under en grusom krig og i det kaos som hersket i krigens siste fase.De hvite bussene kom ikke inn i leirene, men måtte vente utenfor porten. Det virker som om Ingrid Lomfors mener at representanter for De hvite bussene skulle kreve overfor kommandantene å få komme inn i leirene og få med seg de mest syke og døende fanger. Slik fungerte ikke systemet, og slik var ikke avtalen. Det mener vi Lomfors burde ha forstått ut fra det kildemateriale hun har benyttet.Hadde Lomfors foretatt seriøs forskning på de arbeidsforhold Folke Bernadotte og De hvite bussene arbeidet under, hadde hun hatt bedre innsikt enn det som kommer til uttrykk i Aftenposten.Føreren, Adolf Hitler, avsatte sin egen Gestapo-sjef Heinrich Himmler da han ble kjent med samtalene mellom Bernadotte og Himmler.Kommandantene forholdt seg opprinnelig til en orde Hitler hadde gitt om at leirene skulle sprenges og alle fanger skulle likvideres. Imidlertid fikk kommandantene i krigens sluttfase beskjed om at dynamitten likevel ikke kunne brukes til å sprenge leirene, men måtte brukes på frontene. De fikk derfor ordre om å sende fangene på dødsmarsjer under SS-kommando, slik at de ikke ble befridd av allierte styrker. Da vi forlot Neuengamme, var fronten fem km fra leiren.Lomfors har en dårlig sak med sine feilaktige påstander om at vi ble reddet på bekostning av andre fanger. Under ledelse av Folke Bernadotte reddet De hvite bussene 17 000 fanger fra 27 nasjoner. 6800 var danske og norske.I den jødiske forsamling i Stockholm viser statistikk at 3112 jødiske fanger ble reddet til Sverige av Bernadotte-aksjonen. Det er grunn til å regne med at tallet er langt høyere, da mange av dem som ble reddet hadde erfaring for hva det kunne føre til å opplyse at de var jøder. Spørsmål til Ingrid Lomfors: Ble også jødene reddet på bekostning av andre fanger?Ingrid Lomfors er medansvarlig for en film, som flere ganger er vist på svensk TV og som ensidig sverter den innsats Bernadotte og De hvite bussene utførte i krigens kaotiske sluttfase.Ingrid Lomfors bør lese talen som tidligere leder av Sveriges Røde Kors, Christina Magnuson holdt 10.5. i år, ved et seminar "Från de Vita Bussarna til dagens humanitära utmaningar" arrangert av Sveriges riksdag, Norges storting, Sveriges og Norges Røde Kors ved innvielsen av Humanitetens Hus i Malmö.Christina Magnuson uttalte blant annet: "De riskerade sina unga liv för att rädda så många de förmådde, i en situation de inte själva kunde styra. Skulle de vänt om? Skulle de ha stannat hemma? Skulle de ha sagt "vi har inget mandat" och därmed låtit ytterligare 17 000 liv gå til förintelsen? Det är viktigt att lära av historien, men vi kan inte döma dem som stod där för att de forsökte göra sitt beste." På vegne av den svenske regjering utførte Folke Bernadotte og mannskapet på De hvite bussene Sveriges største humanitære aksjon under den 2. verdenskrig. Svenske myndigheter bør snarest reise et monument over redningsaksjonen.Ingrid Lomfors bør be Sveriges Røde Kors, og spesielt mannskapene på De hvite bussene som var villige til å ofre livet i aksjonen, om unnskyldning.

Les også

 1. De norske fangenes grusomme dilemma

 2. Ikke alle fikk være med

 3. Redningsmannen Bernadotte

 4. Fangenes moralske dilemma

 5. Fikk livet i gave i 1945

Les mer om

 1. Debatt