Fortsatt kvalitet i verdensklasse er mulig

For pasienten er det bedre med én vellykket operasjon enn flere mislykkede. Likevel belønner finansieringssystemet det siste, skriver debattantene.

I dag belønner betalingssystemet antall behandlinger, uavhengig av effekt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sykehustalen i januar var helseministerens budskap innstramninger og redusert handlingsrom i sykehusene. Få dager etter ble sentrale ledere i sykehus sitert på at behandlingen skal være god nok og forsvarlig – «men kanskje ikke alltid i verdensklasse». Nå varsler Kjerkol budsjettøkning, men understreker at behovet for omstilling fortsatt gjelder.

Helsepersonellkommisjonens rapport viser at det ikke vil være nok ressurser til å møte den økende etterspørselen. Det må prioriteres. Da er det utbyttet av behandlingen som må fremmes, på bekostning av kvantiteten. I dag belønner betalingssystemet antall behandlinger, uavhengig av effekt.

Måler det som er lett å telle

Det er enkelt å måle antall konsultasjoner og operasjoner. Når det ensidig er kvantiteten som måles, blir det en driver for nettopp kvantitet.

Når det ensidig er kvantiteten som måles, blir det en driver for nettopp kvantitet

Et operert brokk har en viss risiko for å komme tilbake. Ved noen norske sykehus skjer det langt oftere enn ved andre, og man får like godt betalt uansett. Finansieringssystemet basert på kvantitet er en av driverne til overbehandling (NOU: 2023:4, 11.2). Men siden det er bedre for pasient og samfunn med vellykket behandling, bør målefokus dreies til å spørre: Bedret helsehjelpen pasientens livskvalitet?

Siden det er bedre for pasient og samfunn med vellykket behandling, bør målefokus dreies til å spørre: Bedret helsehjelpen pasientens livskvalitet?

Øvelse gjør mester

Lovisenberg Diakonale Sykehus har satset på et høyt volum planlagt kirurgi innenfor noen avgrensede områder med veldokumentert nyttig behandling hvor det er behov.

Det gir et stort volum operasjoner pr. kirurg. Behandlingsresultat og komplikasjoner registreres i sykehusets kvalitetsregister og viser at øvelse gjør mester.

Vi tror mer oppgavefordeling mellom sykehus kan sikre behandlere nok øvelse og spesialisering. En velorganisert avdeling som ikke blir avbrutt av det akutte, kan levere prioriterte tjenester langt mer effektivt for samfunnet. Når tilstanden ikke er akutt, er gjerne kvalitet viktigere enn ventetid og reisevei.

Kvalitetsregistre

Vi kontakter våre brokkpasienter et år etter operasjonen og spør: Har du fått tilbakefall? Gjennom kvalitetsarbeidet på Lovisenberg er tilbakefall-andelen nede i 0,5 prosent.

Tall for landsgjennomsnitt for tilbakefall av brokk mangler, siden vi mangler et nasjonalt register. I våre naboland har brokkregisteret hatt en voldsom effekt i forbedring av resultatene. Da svenskene i sin tid innførte registeret, var tilbakefallsraten 14 prosent. Kvalitetsarbeid og metodeforbedringer har redusert dette ned mot 1 prosent. Vi har sett en lignende utvikling i vårt lokale kvalitetsregister og håper myndighetene vil bidra til å etablere flere kvalitetsregistre, tilsvarende det nasjonale leddproteseregisteret.

Målinger og tilbakemeldinger om behandlingsresultater er nødvendig for at helsevesenet kan gjøre mer av det som virker, mindre av det som ikke virker. Åpenhet om resultatene skaper tillit og gjør pasientene i stand til å ta informerte valg. En godt organisert helsetjeneste kan bli, eller forbli i verdensklasse.