Debatt

Norge trenger HRS og Hege Storhaug | Kristian August Eilertsen

  • Kristian August Eilertsen 1. nestformann Fremskrittspartiets Ungdom
Som nasjon burde vi være Human Rights Service og Hege Storhaug evig takknemlig, skriver innleggsforfatteren.

De har vært en brøyteplog og døråpner i integreringsdebatten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Human Rights Service (HRS) og Hege Storhaug har vært huggestabben for innvandringsliberale, asylaktivister og politisk korrekte i flere år. De mottar om lag 1,8 millioner kroner i årlig støtte. Det er en liten pris å betale for et arbeid staten ikke tør eller vil gjøre selv. Jeg mener Norge trenger Human Rights Service og Hege Storhaug.

  • Aftenposten mener: Human Rights Service bør miste statsstøtten


Som det eneste korrektivet til et samlet skattebetalerfinansiert Organisasjons-Norge, som utelukkende er positiv til den voldsomme asylinnvandringen til Norge, er det ikke rart at noen til enhver tid finner et eller annet for å hakke på arbeidsmetodene til HRS og hva de bidrar med i samfunnsdebatten.

Uansvarlig omfang av asylinnvandring

Norge bruker flerfoldige milliarder hvert år på integrering av innvandrere. I underkant av 20 milliarder svies av på integrering og «mangfold» i statsbudsjettet. Man bruker også over 20 millioner kroner til «nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet», som 16 ulike organisasjoner henter tilskudd fra i stort monn. Deriblant Antirasistisk Senter (ARS) og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Les også

HRS får kritikk for å be leserne sende inn bilder av «den kulturelle revolusjonen» i Norge

Det er kun én organisasjon som tilfører offentligheten et annet syn enn at alt går veldig bra med integreringen i Norge, og at det uansvarlige omfanget av asylinnvandringen til landet vårt er helt uproblematisk. Dette er altså Human Rights Service.

Deres arbeid burde hylles

Human Rights Service har i flere år bidratt med en helt nødvendig kritikk av innvandrings- og integreringspolitikken. De har bidratt til å kartlegge kostnadene av ikke-vestlig innvandring til Norge og de mange uheldige konsekvensene den naive og snillistiske integreringspolitikken har medført. Dette arbeidet burde hylles.

Høyre har lenge vært feige i innvandringsdebatten.

Tidligere var kritikerne til HRS i hovedsak ansatte i asylindustrien og blant asylaktivistene i NOAS (som konkurrerer om midler fra samme pott), men det nye er at også partiet Høyre nå tar til orde for å kutte støtten.

Høyre holder seg for nesen

Høyre, som hevder å være for en streng innvandringspolitikk, holder seg for nesen hver gang HRS hever stemmen i offentligheten. Dette kommer tydelig frem i et innlegg som stortingsrepresentantene Peter Christian Frølich og Kristian Tonning Riise (også Unge Høyre-leder) skrev i Aftenposten. Den samme Frølich er også svært høy og mørk i sine uttalelser om æresrelatert vold og sosial kontroll i Dagbladet, som seg hør og bør.

Høyre har lenge vært feige i innvandringsdebatten.

Partiet har lidd av berøringsangst, spesielt i møte med ukulturer som muslimsk innvandring har tatt med seg til Norge.

Det er jo nettopp på disse områdene; sosial kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, at arbeidet til Human Rights Service har vært spesielt viktig.

Hadde det ikke vært for ureddheten til Human Rights Service, ville Frølich – og mange andre – ikke turt å være like hard i klypa.

Brøyteplog og døråpner

Human Rights Service og Storhaug har vært en brøyteplog og døråpner i integreringsdebatten, og som nasjon burde vi være dem evig takknemlig. De har gjort det mye lettere for alle andre som har kommet etter dem. Derfor støtter jeg dem i deres arbeid.

Jeg er glad for at Fremskrittspartiet kommer til å jobbe for at de fortsatt skal få statsstøtte så lenge andre organisasjoner på samme felt får støtte.

Interessert i å lese mer om debatten rundt Human Rights Service? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Hege Storhaug
  2. Peter Christian Frølich
  3. Innvandring
  4. Integrering
  5. Kristian Tonning Riise