Debatt

Psykiatri: Det koster å gi bedre behandling

 • Ann Færden

Jeg skal ikke unnskylde, jeg bare ønsker at vi kan bli bedre. Bedre sammen med dere pasienter og pårørende, skriver Ann Færden. Stein J. Bjørge

Jeg er utålmodig etter at vi skal bli bedre. Like utålmodig som faren som forteller hva som skjedde med hans 16 år gamle syke datter. Men det nytter lite uten mer ressurser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære far som skriver i Aftenposten tirsdag 25. august om smerten ved behandlingen psykiatrien ga hans datterog den vektøkning hun fikk som bivirkning av medisiner.

Ann Færden.

Jeg ble trist da jeg leste din erfaring, og oppgitt over at dette fortsatt er erfaringer som pasienter og pårørende kan ha i 2015.Jeg er psykiater, og vet at det du skriver om ikke er en enestående historie.

Jeg skal ikke unnskylde, jeg bare ønsker at vi kan bli bedre. Bedre sammen med dere pasienter og pårørende.

Kunnskapen om at en slik stor vektøkning skjer ha vært der lenge. Hvorfor den skjer, vet vi fortsatt ikke nok om, og hvordan den kan motvirkes har vi lite systematisk erfaring med.

Fagfolk kommer til kort

I tillegg til vektøkning kommer det også andre endringer som på lengre sikt gir økt risiko for hjertesykdom og sukkersyke.

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser har mer enn ti års redusert levetid sammenlignet med hele befolkningen.

Dette er alvorlig. Fagfolk tar saken på alvor, men vi kommer til kort på flere fronter: Både når det gjelder å ha søkelys på problemet, i møte med pasientene og når det gjelder nye behandlingsmetoder.

Hvorfor? Fordi vi ikke har mer tid til rådighet til hver pasient enn at dette kanskje ikke ble tatt opp i den polikliniske samtalen, at ny fagkunnskap ikke får nok oppmerksomhet, at det er for lite midler til å utvikle nye behandlingsmetoder og til å samarbeide om dette med brukere.

Hørt det før

Hørt det før, at vi fagfolk svarer på kritikk med at vi ikke har nok midler og er for få folk?

Har vi ikke fått nok i opptrappingsplanen til å gjøre en god jobb og lytte til brukerne? Hvorfor er brukes fortsatt tvang, og hvorfor ser mange avdelinger ut som et fengsel? Beskytter ikke helseministeren budsjettene våre?

Nei. Det er faktisk ikke nok penger bevilget til psykiatrien for at tilbudet skal bli bra. Og meget bra bør tilbudet være, for det handler om alvorlige konsekvenser for unge mennesker.

Like bra som kreftomsorgen, som har spesialiserte individuelle behandlinger og støtte fra næringslivsfolk som i beste sendetid på NRK får si at sykehusbygget er uverdig og donerer penger til kreftklinikken.

Helseministeren er mest opptatt av fritt sykehusvalg og private klinikker for psykiatri og rus, men lite av innhold.

Ønsker endring

Ja, jeg sender din kritikk videre til helseministeren. Du skriver at du ikke tror vi som jobber i psykiatrien ønsker den endret.

Men det gjør vi, alle sammen. Vi snakker nesten ikke om annet, faktisk.

Men vi får ikke vekk fengselsfølelsen hvis vi ikke bygger om. Det koster penger. Vi får ikke til mindre tvang hvis vi ikke har nok mennesker å sette inn før noen blir så syke at de ikke kan ta vare på seg selv. Medisiner er viktig, men det er mye annet også.

Jeg håper vi blir bedre. Jeg er like utålmodig som deg. Vi må gjøre det sammen for at det skal bli bra. Uansett får vi ikke utviklet ny behandling hvis det ikke kommer mer ressurser.

 1. Les også

  «50 prosent av befolkningen vil få en psykisk helseplage i løpet av livet»

 2. Les også

  I ti år var jeg inn og ut av psykiatrien. Ingen turte å snakke om det som hadde gjort meg syk.

 3. Les også

  Pakkeforløp for psykisk helse er verdt å prøve

Les mer om

 1. Debatt
 2. Psykisk helse
 3. Helse
 4. Barn og unge
 5. Psykiatri

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Ny psykisk helsevernlov øker byrden for pårørende | Terjesen og Lien

 2. DEBATT

  Hvordan kan helsepersonell påføre sine pasienter skader og mene at det er forsvarlig? | Bjørg Njaa

 3. DEBATT

  Et annerledesland også i psykiatrien | Sigmund Karterud

 4. A-MAGASINET

  Psykiater slår alarm: – Psykiatrien trenger hjelp!

 5. DEBATT

  Meninger: Bent Høie fortjener ros og ikke surmaget kritikk fra leger, professorer og politi

 6. KRONIKK

  Norsk psykiatri er verre enn sitt rykte