Debatt

Nina Karin Monsen driver uetisk «forskningsformidling» om homofili | Eirik Hørthe

  • Eirik Hørthe, psykologistudent på sjette året

Homofili og mangfold i kjønnsuttrykk er blitt funnet i nærmest alle kulturer og religioner opp igjennom historien. Foto: Svein Erik Furulund

Når seksuelle minoriteter har høyere forekomst av psykisk lidelse, skyldes dette diskriminering og hatkriminalitet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hei, Nina Karin Monsen!

Som regel leser jeg avisinnleggene dine med stor interesse og humor, fordi det er tydelig at du lever i din egen verden. Sånt kan det bli spennende filosofi av, men det produserer særdeles mangelfull kunnskap om virkeligheten. De fleste filosofiske argumentene dine faller på sin egen urimelighet og de «vitenskapelige» bevisene du presenterer er vanvittig tynne.

Her er noen godt dokumenterte utsagn som står i kontrast til dine personlige meninger som ble publisert i Aftenposten 4. mai.

  • Ja, flere studier har funnet at LHBTQ-personer har høyere forekomst av psykiske lidelse. Dette er også sant for andre minoritetsgrupper som opplever diskriminering, marginalisering og hatkriminalitet. Det er ikke slik at det å være svart, biseksuell eller transperson fører til psykisk lidelse. Det er derimot dokumentert gjennom flere hundre studier at mekanismer som minoritets-stress, mikroaggresjon og internalisert homofobi øker forekomst av psykiske plager. Dette er byrder som samfunnet påfører minoritetsgrupper, det er ikke trekk ved minoritetsgruppene som eksisterer uavhengig av sosial kontekst.
  • Homofili og mangfold i kjønnsuttrykk er blitt funnet i nærmest alle kulturer og religioner opp igjennom historien. Det er grunn til å anta at heteroseksualitet alltid har eksistert side om side med flere likeverdige seksuelle identiteter og praksiser.
  • Artikkelen din plukker ut små, kontekstløse utdrag fra forskningslitteraturen som passer med din egen forståelse av virkeligheten. Dette kalles «cherry picking» og er en uetisk form for «kunnskapsformidling». Utsagnene dine stemmer ikke overens med gjeldende forskningsbasert forståelse av seksualitet, identitet og psykisk lidelse.
  • Anekdotisk data. Du fremstiller erfaringene og meningene til noen få individer som bevis for dine merkelige konklusjoner. Enkeltskjebner er viktige stemmer som skal lyttes til, men slike isolerte erfaringer representerer ikke sannheten om seksualitet og kjønn. For å produsere nøyaktig informasjon om virkeligheten, må vi undersøke erfaringene til tusenvis av mennesker med godt dokumenterte metoder.

Eirik Hørthe skriver hovedoppgave om skeiv psykologi.

Interessert i å lese mer om homofili og seksuelle minoriteter?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Homofili
  2. Psykologi
  3. Diskriminering