Norge bidrar til død og lidelse i pandemien

Verden er fullvaksinert om 57 år med dagens tempo. Det holder ikke, skriver debattantene.

Norge er ikke for åpenhet, slik Utenriksdepartementet hevder, men for hemmelighold.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

8. juni svarte Aksel Jakobsen og Jens Frølich Holte, statssekretærer i Utenriksdepartementet, på vår kritikk av Norges manglende støtte til et patentfritak for covid-19-bekjempelse. Innlegget bærer preg av tåkelegging. Norge er del av et mindretall som fremdeles ikke støtter forslaget fremmet av Sør-Afrika og India. Vi undergraver samtidig Verdens helseorganisasjon (WHO), som har vært klar i sin støtte til forslaget.

Les også

Setter Norge profitt foran menneskeliv?

Teknologioverføring og prinsipper er bra, men fungerer ikke ved frivillighet. Legemiddelindustrien er fraværende på teknologioverføringsplattformer som WHOs C-Tap. Å lansere prinsipper er ikke det samme som å utøve press.

Holte og Jakobsen refererer til eksperter. Men hvilke? I Morgenbladet understreker nobelprisøkonom Joseph Stiglitz at patentfritak er en «no-brainer». Ledende medisinske fagtidsskrifter har også støttet forslaget.

Haster

Norge er ikke for åpenhet, slik det hevdes, men for hemmelighold. Senest i mars bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet at Norge opererer med hemmelige priser. Hvis man ikke vet hva andre betaler, sikrer man ikke kostpris. Flere fattige land har betalt mer enn dobbelt så mye som EU og Norge for samme vaksine.

Vi applauderer Norge for å donere store summer til Covax og Act-A. Covax har til nå vaksinert noen få promille av verdens befolkning. Ifølge organisasjonen Oxfam er verden fullvaksinert om 57 år med dagens tempo. Det holder ikke. Vi må gjøre flere ting samtidig!

Forrige uke tok Norge et steg i riktig retning ved å gå med på å starte «takstforhandlinger» om en patentfritaksavtale. Vi håper Norge ikke bidrar til ytterligere forsinkelser, lidelse og død. Det haster.