Debatt

Prioriter helsepersonell for koronavaksinering NÅ

 • Trond Nordseth
  Trond Nordseth
  Spesialist i anestesi, ph.d.
Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg på pressekonferanse om koronasituasjonen.

Det er et grunnleggende prinsipp i all krisehåndtering at sikkerheten til dem som skal yte en innsats, går foran sikkerheten til dem som skal hjelpes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er anestesilege. Mars 2020 sto jeg en morgen inne på et intensivrom med fem intensivsykepleiere og skulle snu en kritisk syk respiratorpasient med covid-19 fra mageleie til ryggleie.

Dette er en risikosituasjon for smitte fordi slik snuing medfører fare for at respiratorslanger kan koble seg fra, og/eller at tuben som ligger nede i pasientens covid-infiserte lunger, trekkes ut.

I et slikt tilfelle ville både jeg og sykepleierne kunne bli direkte utsatt for virus. På dette tidspunktet i pandemien var det en overhengende risiko for mangel på tilstrekkelig smittevernutstyr og personell til å behandle slike pasienter.

Trond Nordseth, spesialist i anestesi, ph.d.

Galskap

La oss si at noen på dette tidspunktet hadde spurt meg om hva som ville være mest sannsynlig av følgende tre scenarioer ti måneder senere:

1. Anestesi- og intensivpersonell er ikke prioritert for covid-vaksinering i Norge.

2. Setet til visepresidenten i det amerikanske senatet er blitt okkupert av en demonstrant som tar selfie.

3. En sjaman i bar overkropp og pelslue har brutt seg inn i den amerikanske kongressen og diskuterer med kongresspoliti, mens en annen stjeler brevstempelet fra kontoret til Nancy Pelosi.

Om dette hadde vært et veddemål, med premiss om at verden ikke hadde gått under, ville jeg valgt alternativ 2 eller 3. Det er antagelig på dette nivået av galskap mange av oss som jobber i helsetjenesten, vurderer Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling nevnt i punkt 1.

Ekspertgruppe?

FHIs råd om prioritering av sykehjemspasienter og andre risikopasienter foran helsepersonell er utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av en helseøkonom, tre filosofer og tre leger som enten ikke jobber klinisk lenger, eller har begrenset klinisk erfaring.

Det er problematisk at fagpersoner som hverken jobber med pasienter, eller daglig ser risikoen helsepersonell står overfor, får legge hovedføringene for slike medisinskfaglige prioriteringer.

Utover anestesi- og intensivpersonell er det også mange andre grupper av helsepersonell som daglig må møte pasienter som kan være smittet. Det er et grunnleggende prinsipp i all krisehåndtering at sikkerheten til dem som skal yte en innsats, går foran sikkerheten til dem som skal hjelpes.

Svært mange gode grunner

I november 2020 ba Helsedirektoratet om at spesialisthelsetjenesten forberedte seg på over 1200 pasienter til intensivbehandling de kommende månedene.

Det er svært mange gode grunner til at helsepersonell bør prioriteres for vaksinasjon først. Det er svært skuffende at de som står i linjeledelsen hele veien fra Helse- og omsorgsdepartementet ned til klinikknivå, ikke har vært tydeligere i opposisjon eller i større grad har overprøvd vaksinasjonsanbefalingen fra FHI.

To uker ute i vaksineringen er jeg og flere andre anestesikolleger fortsatt ikke prioritert for vaksinering. I likhet med opptøyene i den amerikanske Kongressen er en viktig årsak også her dårlige beslutninger fra øverste hold.

Les også

 1. De skal ivareta de sykeste. Nå får også noen sykepleiere og leger vaksine.

 2. Hvem vinner vaksinekappløpet? Norge langt bak etter første uke.

 3. 11 meldinger om bivirkninger som kvalme, hodepine og feber: – Viser at den gir kraftig immunsvar, sier Legemiddelverket

 4. Aftenposten mener: La helsearbeiderne vaksinere hverandre

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Vaksine
 4. Virus
 5. Folkehelseinstituttet