Debatt

Fritt Ords rolle i Irving-saken

  • Erik Rudengdirektør Fritt Ord
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gamle påstander. De siste ukene har sett en oppvarming av gamle påstander om Fritt Ords befatning med Irving-saken. I en faktarute på lørdag skriver Aftenposten at Fritt Ord «truet med å trekke tilbake pengestøtten, så invitasjonen til Irving ble trukket tilbake.» På Høgskolen i Lillehammer har en gruppe studenter til og med fått en eksamensoppgave som forutsetter at invitasjonen ble trukket tilbake «etter sterkt press fra Fritt Ord og fremtredende samfunnsdebattanter». Et foreløpig høydepunkt finnes i Dagsavisen 25. april: «...Fritt Ords styre trakk tilbake Stig Sæterbakkens invitasjon av Holocaust-fornekteren David Irving.» (Senere korrigert av avisen.)

Ikke mottatt søknad.

Det er en kjensgjerning at da debatten om Irving brøt løs i oktober, hadde Fritt Ord ikke mottatt noen søknad fra Litteraturfestivalen. Fritt Ords styre hadde ikke noe grunnlag for å diskutere saken. Aftenpostens overskrift 8. oktober 2008 om at «Fritt Ord vurderer å kutte støtten» var følgelig gal. Utgangspunktet var et spørsmål fra Aftenposten om Fritt Ord hadde mottatt søknad om støtte.

Klokt?

I den forbindelse ble undertegnede sitert på følgende bemerkning til selve debatten: «Spørsmålet er ikke om David Irving har ytringsfrihet, men om det er klokt å invitere ham til litteraturfestivalen. Personlig mener jeg det må være lov å diskutere dette.» Om festivalens logobruk se vårt leserinnlegg i Aftenposten 9. oktober 2008.

Inhabil.

At et av Fritt Ords styremedlemmer, Undset-biografen Sigrun Slapgard, på egne vegne kritiserte invitasjonen, begrunner ikke spekulasjoner om styrets oppfatninger, hun var opplagt inhabil i saken. Dette er fjæren som er blitt til fem høns.

Mediestorm.

Det som gjorde at festivalens styre trakk invitasjonen, var mediestormen fra et økende antall forfattere som ville boikotte en festival med Irving på programmet. Lederartikler og andre redaksjonelle artikler i mange medier bidro ytterligere. Det er altså galt å hevde at det var Fritt Ord som foranlediget at invitasjonen til Irving ble trukket tilbake.

Les mer om

  1. Debatt