Fryktkulturforsvareren

  • Simon Malkenes
    Simon Malkenes
En tillitsbygger vil være til det beste for alle voksne og barn i Oslo-skolen, mener innleggsforfatteren. Illustrasjonsbilde.

Hvorfor denne fornektelsen av Søgnen-regimets fryktkultur?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professor Johan From, leder for skolelederutdanningen på BI, skriver om «utrensking i Utdanningsetaten» og at tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen var den første som ble «rensket ut» (Aftenposten 24. november).

From har forsvart Søgnen-regimet før. Våren 2019 hevdet han at Søgnen var utsatt for et justismord. Men hvorfor denne fornektelsen av Søgnen-regimets fryktkultur?

Moderniseringsprogram

I 2002 la daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H) frem moderniseringsprogrammet Fra ord til handling. Der skulle man blant annet utvikle egne lederutdanninger for å effektivisere offentlig sektor. Noen måneder senere kom det i stand et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og From.

Millionavtalen, som er fornyet en rekke ganger, beskriver at offentlig sektor står foran økte krav til lederskap, omstilling og endring både i organisasjonen og hos lederne selv. Dette gjelder ikke minst i skolen. From har selv heller ikke skolefaglig bakgrunn, men han har endring av offentlig sektor på CV-en.

Hvorfor denne fornektelsen av Søgnen-regimets fryktkultur? spør Simon Malkenes i et svar til Johan From (bildet).

En omstridt rektorrolle

Den nye endringsrektoren var en sentral del av Høyres og Søgnens konsernstyring. I 2007 hyllet From den som mønsterskolen og slo fast at Oslo-skolen ville bli modellen for resten av landet innen kort tid. From advarer i dag mot å ende dette.

Året før, i 2006, innførte Oslo-skolen rektorkontrakter for de nye endringsrektorene, der de ble belønnet og straffet ut fra barnas testresultater. I kontraktene ble Froms endringsagenter belønnet om de ikke fant barn som kunne trenge ekstra oppfølging i resultatene på kartleggingsprøvene. Det var i kontrakten beskrevet som fremragende lederadferd. Det samme var det å være lojal til beslutninger selv om man selv var uenig.

Det har laget en omstridt rektorrolle i Oslo-skolen. En som trives med lojalitetskrav, fasadebygging og detaljstyring samtidig som de protesterer mot å endre dette.

Varslet om fryktkultur

I 2014 ble det varslet om utstrakt øving på kartleggingsprøvene i Oslo-skolen. Varselet ble ikke tatt på alvor. Ingen rektorer snakket barnas sak. Hvor mange tusen barn som ikke har fått den opplæringen de har krav på, vites ikke.

I 2014 ble det også varslet om fryktkultur, trakassering og et overdrevent kontrollregime i toppledergruppen i Utdanningsetaten. Etter Malkenes-saken våren 2018 ble dette varselet offentlig kjent, og det ble satt i gang en undersøkelse av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten.

Undersøkelsen ble kraftig motarbeidet av direktørene. De sendte til slutt inn et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), for å forsøke å fjerne henne. Det klarte de ikke, og undersøkelsen ble gjennomført sent på høsten 2018. Funnene der bekreftet innholdet i varselet fra 2014: fryktkultur og kontrollregime.

For å rydde opp ble det satt i gang en omorganisering. I omorganiseringsprosessen svarer de ansatte selv at områdedirektørrollen ikke fungerte.

Håper på en tillitsbygger

I det nødvendige oppgjøret med Søgnen-regimets fryktkultur skal kontrakten om skolelederutdanning fornyes ved nyttår.

Jeg håper den som lander den nye kontrakten en gang på nyåret, ikke er en fryktkulturforsvarer, men en tillitsbygger.

Det vil være til det beste for alle voksne og barn i Oslo-skolen.