Debatt

Dovre kommune svarer Ulateig: Svært beklagelig

 • Bengt Fasteraune, ordfører (Sp), Dovre kommune
 • Finn Bergseth, virksomhetsleder, Dovre kommune

Det er svært beklagelig at det ikke har vært mulig å få til det samarbeidet som er nødvendig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette er Dovre kommunes svar på kronikken fra Egil Ulateig:

Les også

Egil Ulateig: Du er så vanskelig. En historie om Dovre kommune og sykdommen ALS

Til tross for at Dovre er en liten kommune med ca. 2700 innbyggere, så har kommunens pleie- og omsorgstjenester de siste årene vært sterkt involvert hos flere pasienter med den alvorlige sykdommen ALS. Noen av disse valgte å være hjemme med sykdommen og motta tjenester der, mens andre etter hvert valgte å flytte til kommunens omsorgssenter.

Når Egil Ulateig påstår at ingen i kommunen vet hva ALS er, så er det feil. Vi vet godt hva denne sykdommen innebærer og ikke minst hvor vanskelig dette sykdomsforløpet er for alle involverte parter.

Bengt Fasteraune Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Flere har brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Dovre, noen har store behov for bistand og har en omfattende ordning, og andre har bare noen få timer i uken. Vi vet godt hva ordningen innebærer, og har mange gode erfaringer med fleksibiliteten som ligger i ordningen.

Best mulig

Egil Ulateig skriver om Per Egil Sporsheim, som dessverre er rammet av ALS. Alle vet at med denne diagnosen vil livet på et tidspunkt ebbe ut. I slike tilfeller må kommunens hjelpeapparat og pasientens nærmeste gå sammen om å gjøre den tilmålte tiden best mulig for den syke og familien.

Finn Bergseth Privat

I februar 2016 søkte Sporsheim om bistand fra hjemmesykepleien. Den første tiden kun litt tilsyn og bistand med medisinske hjelpemidler. Etter hvert ble hjelpen mer omfattende. Fra høsten 2016 ble tilbudet trappet opp mot 24/7. Etter familiens ønske var hjelpen i stor grad basert på kjente personer fra hjemmetjenesten.

Ordningen ble etter hvert oppfattet som lite forutsigbar, og med for mange personer involvert. Kommunen er enig med familien i at bistandsordningen kunne vært definert og etablert som en ren BPA-ordning på et tidligere tidspunkt, fremfor at ordningen var bygd opp rundt kjent helsepersonell fra hjemmesykepleien.

Ikke mulig

Konsekvensen av dette ble tatt etter møte med familien i mai 2017, da Sporsheim fikk tilbud om en BPA-ordning basert på seks navngitte personer. Teamet besto delvis av personer som han kjente fra tidligere, og delvis av nytt personell. Det fulgte med forslag til arbeidsplan som dekket hele døgnet gjennom alle ukedager. To personer i dette teamet ble imidlertid ikke akseptert av familien. Det ble heller ikke akseptert å erstatte disse med andre personer, inkludert sykepleiere med spesialkompetanse.

Dermed ble det ikke mulig å få iverksatt BPA-løsningen slik den var planlagt.

Krevende

Det er krevende å jobbe i andres hjem, og det kan være krevende for familier å ha kommunalt personell i egen bolig hele døgnet. For at dette skal lykkes, må alle parter bidra for å skape det nødvendige arbeidsmiljøet og respekten for de ulike rollene. I dette tilfellet har vi dessverre opplevd at flere av våre ansatte ikke har maktet å stå i den krevende arbeidssituasjonen.

Det er krevende å jobbe i andres hjem, og det kan være krevende for familier å ha kommunalt personell i egen bolig hele døgnet.

Det har ikke vært andre alternativ enn at de måtte fritas fra oppgaven. De ansatte er tydelige på at dette ikke er med bakgrunn i en krevende diagnose eller krevende pasient. Årsaken til det store frafallet er flere ganger kommunisert med familien Sporsheim.

Familien har ikke vist forståelse for dette, og forventer at det er innen en gruppe navngitte personer BPA-ordningen skal bygges opp fra. Men de fleste av disse er som tidligere nevnt ikke lenger aktuelle for å jobbe hos familien. Dette har ført til at vi både muntlig og skriftlig har gitt familien følgende alternative tilbud:

1. Lære opp nye assistenter (rekruttert fra kommunens egen vikarpool eller andre personer etter ønske fra familien), slik at det er tilstrekkelige ressurser til å etablere en BPA-ordning 24/7. Dette anser familien som uaktuelt, da de ikke vil ha nye, ukjente mennesker inn i hjemmet.

2. Dekke så mye vi klarer med det personellet som familien har akseptert. Etter flere grundige gjennomganger med hver enkelt av disse, ser vi at dette dreier seg om opp mot 2,7 stillinger, altså omtrent halvparten av tiden. Det er tilbudt å lage arbeidsplan i samarbeid med familien, slik at det kan tilbys hjelp på tider på døgnet med størst behov. Dette er ikke aktuelt for familien, da de kun aksepterer et tilbud om 24/7 med personer fra den navngitte gruppen.

3. Tilbud om heldøgnsopphold på omsorgssenteret. Dette har familien helt fra begynnelsen gjort klart at de ikke ønsker.

Svært beklagelig

Siden kommunen ikke har lykkes med å bygge opp en BPA-ordning som familien aksepterer, fortsetter hjemmetjenesten å tilby Per Egil den helsehjelpen han trenger, med besøk fra hjemmesykepleien flere ganger daglig.

Dovre kommune syns det er svært beklagelig at det denne gangen ikke har vært mulig å få til det samarbeidet som er nødvendig for å få til gode ordninger først og fremst for pasienten, men også for resten av familien.

Les også:

 1. Les også

  Jeg har en kronisk sykdom. For å ha en «normal» hverdag må jeg forholde meg til over 30 personer | Ramya Devulapalli

 2. Les også

  Frihet til å bo hjemme uansett funksjonsnivå | Helga Brun

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Meninger: Du er så vanskelig

 2. DEBATT

  Meninger: Opprørende å lese Dovre kommunes svar på min kronikk om ALS-syke Per Egil Sporsheim

 3. OSLOBY

  Hun har hatt hjemmehjelp i over 20 år. Nå tør hun ikke lenger.

 4. MENINGER

  Vold og trakassering mot eldre er fullt mulig å forebygge

 5. NORGE

  Psykisk syke «Siri» er redd og alene på et hotellrom. Det var det eneste stedet fastlegen kunne plassere henne.

 6. POLITIKK

  103 år gamle Alfhild Valeur får ikke sykehjemsplass