Debatt

Koronakrisen er en massiv stresstest av det norske sikkerhetsnettet og velferdsytelsene | Sigrun Vågeng

 • Sigrun Vågeng
  Sigrun Vågeng
  arbeids- og velferdsdirektør
Hovedoppgaven fremover blir å sikre arbeidskraft til sektorer som trenger det og å hjelpe mennesker ut i jobb, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Vi har forståelse for at mange synes det er urimelig lange ventetider.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nav sviktet da koronakrisen traff Norge, skriver Aftenpostens kommentator 4. juni. Det er en sterk påstand som må nyanseres.

Vi har stor forståelse for at de som venter på utbetalinger, er i en vanskelig situasjon. Det er nettopp derfor medarbeidere i Nav jobber dag og natt for å få på plass løsninger og betale ut penger.

Til nå har vi utbetalt 8,5 milliarder kroner i dagpenger, seksdoblet farten på saksbehandlingen av dagpenger og levert 11 av de 12 endringene Stortinget har bedt om. Den siste kommer om noen dager.

En næringslivs- og velferdskrise

Koronakrisen vendte seg raskt fra å være en helsekrise til også å være en næringslivs- og velferdskrise. I løpet av to uker fikk landet den høyeste arbeidsledigheten siden krigen.

På to måneder mottok Nav 450.000 søknader om dagpenger – tre ganger så mange som vi mottok i hele 2019. I tillegg økte antall søknader om sykepenger og omsorgspenger. I sum opplevde Nav en tsunami av søknader som det var umulig å håndtere innenfor normal saksbehandlingstid.

Nav må sikre at rett person får riktig ytelse.

Sammen med Arbeids- og sosialdepartementet har vi jobbet på spreng for at folk skal få pengene så fort som mulig. Store endringer i regelverk og IT-systemer krever omfattende juridiske avklaringer som normalt tar mange måneder, til og med år.

Vi må sikre at rett person får riktig ytelse. Tilliten til velferdssystemet baseres på at folk får hjelpen de har rett på, samtidig som vi forvalter felleskassen på en god måte.

Mye er gjennomført på kort tid

Som følge av krisen mottok Nav 12 såkalte anmodningsvedtak fra Stortinget. Nav har levert på 11 av dem. Det tolvte skal leveres i midten av juni.

Vi har levert nye løsninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere, inkludert en helt ny ordning for inntektssikring som var i drift allerede 2. mai og umiddelbart betalte ut stønad for april måned. Lærlinger, som mistet lærlingplassen, fikk også en egen inntektssikringsordning.

Vi har forståelse for at mange synes det er urimelig lange ventetider.

Det er to grunner til dette:

 • De 450.000 søknadene om dagpenger som hittil er kommet inn, må behandles manuelt. Dette skyldes et komplekst regelverk som det ikke er mulig å automatisere på kort sikt. Vi behandler nå seks ganger så mange saker pr. dag som før krisen. Allerede i slutten av juli forventer vi å være på normale saksbehandlingstider.
 • Stortinget vedtok en ordning for lønnskompensasjon til permitterte som ikke løses med et enkelt «søknadsskjema», men krever utvikling av en komplett saksbehandlingsløsning som skal sikre automatisk og korrekt behandling av mange saker innenfor et komplisert regelverk. Vi har en løsning på plass i midten av juni.
Les også

Hun er permittert fordi hun er fast ansatt, mens ekstrahjelpene får jobbe. Eksperten svarer.

Bygger på folkets tillit

Nav-ansatte på hjemmekontor utviklet på tre dager en forskuddsordning for dem som venter på dagpenger. Et par dager senere var pengene på konto og hittil har vi utbetalt over 3,4 milliarder kroner i forskudd.

Velferdsstaten bygger på folkets tillit. Folk skal være trygge på at de blir tatt vare på i vanskelige situasjoner. Ingen skal tvile på at vi gjør alt som står i vår makt for å sikre at folk får pengene de har krav på så raskt som mulig.

Under krisen har også folk fått pensjon, sykepenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger og veiledning som før. Hovedoppgaven fremover blir å sikre arbeidskraft til sektorer som trenger det og å hjelpe mennesker ut i jobb. Det skal vi klare.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Nav
 4. Arbeidsledighet