Rasisme er fortsatt et problem | Solberg, Grande, Jensen og Ropstad

Vi ønsker et samfunn basert på frihet og rettferdighet hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse, skriver Erna Solberg, Trine Skei Grande, Siv Jensen og Kjell Ingolf Ropstad.

Vi ser rasistiske ytringer og negative stereotypier, holdninger og fordommer og fremlegger nå en handlingsplan.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet. Dette er også til hinder for religions- og livssynsfriheten. Vi ser rasistiske ytringer og negative stereotypier, holdninger og fordommer.

Statsminister Erna Solberg (H)

Og det er vondt.

Vi ønsker et samfunn basert på frihet og rettferdighet hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse.

I Granavolden-plattformen har vi slått fast at vi vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet. Vi vil også iverksette tiltak for å motarbeide diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og utesteder.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Handlingsplan

Derfor er vi glade og stolte over at vi nå kan levere en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Denne skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering.

For vi erkjenner at rasisme er et problem i det norske samfunnet. Erkjennelse er selvsagt viktig, men handling er enda viktigere.

I denne handlingsplanen legger vi frem en rekke tiltak som vi håper og tror vil være med på å bekjempe rasisme og diskriminering.

Rasisme i alle former skal bekjempes. Vi trenger mer kunnskap om årsaker og sammenhenger knyttet til hatkriminalitet, hvem som rammes og hvem som står bak.

Finansminister Siv Jensen (Frp)

50 tiltak

Handlingsplanen inneholder 50 tiltak, og noen av de viktigste er:

• Regjeringen vil legge til rette for ytterligere forskning om rasisme og diskriminering mot ulike grupper. Dette vil for eksempel handle om omfang, årsaker og konsekvenser. Vi ønsker også mer kunnskap om rasisme og diskriminering som retter seg mot utenlandsadopterte.

• Et bredt samarbeid på tvers av departementene, på politisk nivå, vil få i oppdrag å koordinere regjeringens innsats mot ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer. Vi skal gjennomføre dialogmøter der lokale aktører diskuterer temaer knyttet til rasisme og diskriminering.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

• Nylig lanserte vi også at vi skal sette ned en Ytringsfrihetskommisjon for å gjennomgå ytringsfrihetens stilling i Norge, ikke minst sett i lys av en ny virkelighet med sosiale medier.

• Vi vil vurdere hvordan et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet kan bygges opp. Anmeldelsesstatistikken viser at det er store variasjoner i antall anmeldelser av hatkriminalitet i de enkelte politidistrikt. Dette fører til at man får ulik erfaring med konkrete saker.

I tillegg til dette har regjeringen startet arbeidet med en egen handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Handlingsplan mot antisemittisme skal videreføres og fornyes etter 2020.

Les også

Med feil hudfarge | Maryam Iqbal Tahir

Gode, inkluderende fellesskap

Rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion rammer mange ulike grupper i det norske samfunnet. Samtidig som utfordringene de møter er ulike, har de også noen fellestrekk. Rasisme og diskriminering skaper frykt og er ødeleggende for den tilliten som må til for å ivareta og utvikle gode, inkluderende fellesskap. Vi må ha et robust og inkluderende demokrati som fremmer dialog, ytringsfrihet og mangfold.

Derfor har vi bestilt denne tiltakslisten. For å gi oss selv en marsjordre. Nå skal vi levere.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.