Debatt

Kort sagt, lørdag 5. oktober

  • Debattredaksjonen

Togproblemene rundt Oslo. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvorfor ta toget?

Nylig var det problemer med togtrafikken rundt Oslo igjen. Denne gangen var det sannsynligvis svikt i signalanlegget. Det begynner jo å bli rutine. I tillegg skal det nå bli færre sitteplasser og flere ståplasser i togsettene. Et utslag av regjeringens jernbanereform og løfter om mer jernbane for pengene og bedre service?

Hvis ikke regjeringen heller satser på hyppigere avganger og økt sporkapasitet, tror jeg den kan vente seg streiker og sterke reaksjoner fra de reisende. Regjeringen vil bruke minst 1,3 milliard kroner på jernbanereformen og 500 millioner på finanskonsulenter. Totalbeløpet vil nok bikke to milliarder. Hvorfor heller ikke beholdt NSB samlet og brukt to milliarder på forbedring av infrastrukturen? Selv om hverken Go-Ahead eller SJ ennå har tatt over driften av Sørlandsbanen og jernbanepakke Nord, tror jeg nok samferdselsmyndighetene allerede etter kort tid vil spørre seg hvor vellykket denne jernbanereformen er.

Thor Krefting Nissen, Oslo

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Jernbanereformen
  3. Tog
  4. NSB
  5. Go-Ahead
  6. SJ
  7. Debatt