Universitetet i Oslo vil utdanne mange flere leger | Svein Stølen og Ivar P. Gladhaug

Universitetet i Oslo støtter Grimstad-uvalgets forslag om at flere leger utdannes i Norge.

Samfunnsøkonomisk er dette klokere enn å bygge nye uavhengige utdanninger fra grunnen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Universitetet i Oslo tar utfordringen og skal sørge for at langt flere leger utdannes i Norge. For å sikre kvalitet vil vi bygge på dagens sterke legeutdanning og samarbeide tett med flere sykehus innenfor Helse Sør-Øst.

Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo.

I forrige uke leverte Grimstadutvalget en rapport der de anbefaler at Norge etablerer 440 nye studieplasser i medisin i Norge. Nå tar nesten halvparten av medisinstudentene utdannelsen sin i utlandet.

Universitetet i Oslo (UiO) støtter forslaget og mener det er viktig at Norge utdanner en større andel av sine egne leger for å sikre et bærekraftig helsevesen i årene fremover.

Ingen nye læresteder

Legeutdanning er pr. i dag etablert på universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Det er disse utdanningene som må bygges ut for å sikre forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå. Medisinsk diagnostisering og behandling er i stadig utvikling. Dette innebærer at en sterk forskningsbase er påkrevd for at utdanningene skal komme pasientene, helsevesenet og samfunnet til mest mulig nytte.

Ivar P. Gladhaug er dekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Det medisinske fakultet ved UiO utdanner i dag om lag en tredjedel av medisinstudentene i Norge. Vi er beredt til drastisk å øke antall studieplasser ved medisinstudiet i Oslo. For å gjennomføre det på en god måte trengs tilstrekkelig finansiering og en realistisk tidshorisont.

Denne omstillingen krever at vi ansetter nye vitenskapelige og administrative medarbeidere, utvider lokaler til undervisning og får gode avtaler om praksisplasser med sykehusene og primærhelsetjenesten. Samfunnsøkonomisk er dette klokere enn å bygge nye uavhengige utdanninger fra grunnen.

Flere UiO-campuser utenfor Oslo

Vi intensiverer derfor nå vårt pågående arbeid for å utvikle og utvide samarbeid med flere av sykehusene og kommunene i hele Helse Sør-Øst-regionen. Praksis er en essensiell komponent i utdanningen av leger, og vi vil legge til rette for flere campuser utenfor Oslo med utspring fra UiO. Tilgang til studentene vil også gi sykehusene muligheten til å møte sine fremtidige kolleger og rekruttere de beste på et tidlig stadium. Det vil styrke tilgangen til gode leger over hele Norge.

  • Les også