Den norske idrettsmodellen er basert på frivillighet. Er vi i ferd med å avvikle den? | Rune R. Jørgensen

  • Rune R. Jørgensen
Oslo-idretten har fått mer penger av det offentlige. Likevel er det blitt dyrere å drive med idrett for barn og unge.

USA ser til Norge, men hvor ser vi?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg var frivillig foreldertrener i barneidretten i Oslo fra 2010 til 2018. I denne korte perioden bevitnet jeg enorme endringer innen barneidretten, spesielt fotball.

En tydelig observasjon var at treningskostnadene for barna økte i forbindelse med at frivillige foreldre ble erstattet av betalte trenere på barnetrinnet.

I Oslo kan du nå risikere å måtte betale 6000 kroner hvis din 11-åring ønsker å trene fotball to ganger i uken fra april til oktober.

Rune R. Jørgensen er tidligere foreldretrener i barneidretten.

Skremmende utvikling

Trenden med økte kostnader i barneidretten har fått stor oppmerksomhet. Den 4. februar i år arrangerte byrådet et innspillsmøte hvor representanter for Oslo-idretten var invitert. Etter at Rina Mariann Hansen (Ap), byråd i Oslo for kultur, idrett og frivillighet, hadde hørt alle innspillene måtte hun spørre: «Hvordan havnet vi her?»

I USA er det mange som stiller samme spørsmål. Hvordan i all verden havnet vi her? CBS News skriver: «Game over: Middle-class and poor kids are ditching youth sports».

For middelklassen synker deltagelsen i barne- og ungdomsidrett, mens deltagelsen fra rike familier øker. I USA har kostnadsutviklingen de siste tiårene vært ekstrem p.g.a. økende profesjonalisering og ikke minst kommersialisering av barneidretten. Jeg anbefaler alle å lese artikkelen i Time «How Kids’ Sports Became a $15 Billion Industry». La deg skremme.

En ny undersøkelse viste at 62 prosent av de spurte har hatt gjeld for å kunne betale for barna sine fritidsaktiviteter. Les «Parents are going into debt over their kids’ extracurricular activities», publisert av MarketWatch.

Les også

Kostnadene i Oslo-idretten kalles «urovekkende»: – Jeg har tre barn. Jeg kan ikke betale for tre aktiviteter.

USA ser til Norge, hvor ser vi?

I New York Times kunne vi lese artikkelen «Does Norway Have the Answer to Excess in Youth Sports?» av Tom Farrey. Der ser han til den norske idrettsmodellen bl.a. fordi «kostnadene er lave, de økonomiske barrierene for å delta er få». Han imponeres også av de sportslige resultatene den norske idrettsmodellen produserer.

Skal Norge nå avvikle den norske idrettsmodellen basert på frivillighet og følge etter USA med stadig flere betalte trenere og høyere kostnader på barnetrinnet? Samtidig som fagmiljøer i USA ser til Norge for hvordan de kan senke sine barrierer og kostnader for deltagelse i barneidrett?

Jeg håper inderlig at politikerne, Idrettsforbundet og særforbundene lykkes med å stoppe avviklingen av vår idrettskultur basert på frivillighet. Hvis ikke vil også vi i Norge en dag spørre oss hvordan vi havnet her.


Aftenposten Event arrangerer paneldebatt om barneidrett og kostnader onsdag kveld. Det foregår i Aftenpostens lokaler i Akersgata. Gratis inngang! Påmelding kreves – se event.aftenposten.no.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter