Debatt

Kort sagt, fredag 3. april

  • Debattredaksjonen

Koronakrise og statlige krisepakker. Behovet for en beredskapsindustri. Bønn og skolemedisin. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Alle skal få korona og penger

Mangelen på prioriteringer ser ut til å skape en egen raushetslogikk, som smitter nesten like fort som korona.

Særlig i norsk politikk, hvor vi har Oljefondet, er vi avhengige av at prinsippene påpekes: Pengebruk og krisepakker må være målrettede og reverserbare. På lederplass i Aftenposten påpekes det at flere partier bidrar til at deres kjepphester blir finansiert, fremfor å samle seg om viktige prioriteringer. Mudassar Kapur (H) sier at noe av det fine med Norge, er at vi står sammen i kriser. Men hvor samlet hadde Stortinget vært om vi var tvunget til å prioritere bedre?

Også Aftenposten har sin kjepphest: studentene. Jens Kihl er derimot ikke smittet av raushetslogikken. Han skrev i Bergens Tidende at studentene ikke ville lidd nød med 145 kroner ekstra i lån- og renteutgifter ved regjeringens opprinnelige forslag. De får sannsynligvis gode jobber etter studiene. Nå er lån for én milliard omgjort til stipend. Men et stipend skal betales. Studentene må nok, som andre arbeidstagere, betale mer i skatt etter studiene.

På høyresiden snakkes det ofte om at prioriteringer er vanskelig å få til. Man blir stemplet som «kalkulator-høyre.» Når det er krise, er det kanskje større muligheter for å lede. Da ser kanskje velgerne bedre at vi bør prioritere. Nå har vi for eksempel mulighet til å velge bort de minst lønnsomme offentlige prosjektene.

Mangel på forståelse av betydningen av norsk privat eierskap, vil over tid svekke produktivitetsutviklingen, arbeidsplasser og næringsliv.

Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita


Norsk beredskap etterlyses

Norge trenger rett og slett en beredskapsindustri som, i ulike enheter, kan produsere smittevernutstyr, respiratorer, medisiner, vaksiner, store feltsykehus og senger, folkegassmasker og filtre, sprøyter med motgift ved gassangrep - i det hele tatt slikt som vil være helt nødvendig i en krisesituasjon som pandemi, biologisk krig, og andre tilstander som rammer mange og ukontrollert.

Slik industri kan etableres som søsterforetak til eksisterende bedrifter, eller frittstående og nyetablert. Slikt utstyr må produseres i stort antall, slik at det er nok til hele befolkningen, og det bør lagres i sentrale lagre i hver landsdel. Lett tilgjengelig – når behovet er der!

Norge må være selvforsynt med slikt utstyr. Medisinsk industri må etableres i tillegg til det lille vi har. Norge må kunne produsere medisiner, ikke bare til behandling av den type virus vi ser nå, men ha laboratorier som raskt kan fremskaffe vaksiner og antibiotika i et internasjonalt samarbeid uten å måtte vente på utenlandske eksperimenter og lang prøvetid i andre land.

Medisinsk industri i Norge må også kunne produsere medisiner til mer sjeldne sykdommer, som koster store penger fra utenlandske selskaper og som et mindretall pasienter trenger for å leve. De skal også ha rett på behandling, uten å få nei fra Helsedirektoratet pga. høye kostnader ved innkjøp utenfra.

Terje Haugom, samfunnsdebattant


Syke fratas troens håp

I mitt virke som pastor i hovedstaden møter jeg tusener av mennesker hvert år som trenger håp for sine helsemessige utfordringer.

Jeg oppsøker med takknemlighet min fastlege, endokrinolog, nevrolog, fysioterapeut, psykolog og mangfoldige syke- og hjelpepleiere. Derfor presiserer jeg overfor de mange som oppsøker vår trosbaserte hjelp, at dette går hånd i hånd med fagmedisinens ekspertise.

Men jeg reagerer kraftig når jeg leser kommentaren «Skamløse opportunister» av Aftenpostens Ingeborg Senneset. Snakk om å frata folk troens håp midt i frykt og lidelse!

At Aftenposten forsyner denne meningsytring med foto av Norges skyteskive nummer 1, Jan Hanvold, er uverdig av en seriøs avis. Løsrevet fremstår bildeteksten nærmest som en advarsel mot kristen bønn: «TV-pastor Jan Hanvold er blant flere som melder at bønn skal fungere mot virus».

Jeg samarbeider med Hanvold, og de hundretusener som følger TV Visjon Norge, hører ham titt og ofte fortelle om den hjelp som legene gir ham. Han anbefaler enhver seer å samarbeide med sin lege.
Jeg forventer bedre av Norges fremste meningsbærende avis!

Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Aftenposten
  4. Student
  5. Mudassar Kapur
  6. Næringsliv
  7. Politikk