Debatt

Kort sagt onsdag 26. august

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

En replikk fra kunnskapsministeren. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skolen skal være trygg

Hvis skolene skal være åpne, må de også være trygge, skriver lærer Linda Salomonsen i Aftenposten. Det er jeg helt enig i. Det bekymrer meg derfor at jeg har fått flere tilbakemeldinger fra lærere som opplever en dårlig organisering av smittevern for de ansatte. God håndtering av smittevern i skolen er en forutsetning for at vi har aktivitet der.

Samtidig: Jeg har selv besøkt skoler som har vært veldig flinke til å organisere hverdagen for både ansatte og elever på en trygg måte. Så jeg vet det går an.

De siste dagene har det likevel vært mye debatt – og flere misforståelser – om hvordan smittevernet skal gjennomføres. Det gjelder også Salomonsen, som viser til énmetersregelen. «I skolen gjelder ikke avstandsreglene», skriver hun. Det er feil.

For i tillegg til å holde seg hjemme når man er syk og ha god hoste- og håndhygiene, er det viktigste vi kan gjøre å begrense antall nærkontakter.

I samfunnet for øvrig betyr det at vi må holde én meter avstand til hverandre. Men på skolen vil en like streng praktisering gå utover barnas læring, miljø og trivsel. Særlig for de minste.

Alle som kan overholde énmetersregelen, skal likevel gjøre det. Det gjelder de litt eldre barna og – ikke minst – de ansatte. Det må skoleeier og skoleleder legge til rette for, enten ved praktisk tilrettelegging på jobb eller ved å organisere arbeidet slik at ikke alle trenger å være der samtidig.

Som statsråd godtar jeg hverken stappfulle lærerværelser, brudd på énmetersregelen blant de ansatte eller mangelfull organisering av en skolehverdag som ivaretar smittevernet.

Guri Melby, kunnskapsminister (V)

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Skole og utdanning
  3. Skolepolitikk