Debatt

Fengsel: Innsatte er sterkt imot å sone i Nederland

  • Frode Sulland

For de fleste innebærer soning i Nederland slutt på besøk, og for mange blir den utdanning som er planlagt i Norge umulig å gjennomføre. Dette reduserer både rehabilitering og motivasjon, skriver Frode Sulland, advokat og leder av Forsvaregruppen i Advokatforeningen.

De innsatte som er blitt varslet om å sone i Norgerhaven frykter for muligheten til rehabilitering og fri rettshjelp.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, forsøker i en kronikk 26.juni å skjønnmale den forestående eksport av norske borgere til et fengsel i Nederland. Det er det ingen grunn til.

På tross av sterk faglig og politisk motstand ble det før ferien vedtatt en slik eksport. Siden har en rekke innsatte fått forverret sin soning med et forhåndsvarsel om at de er aktuelle kandidater for dette fengselet.

Dette har skapt store bekymringer for mange innsatte og deres nærmeste.

Fjerner ikke køen

Hovedargumentet for å leie et fengsel i Nederland har vært å redusere soningskøen, som ifølge Vollan er på 1100 personer.

De 242 plassene i Norgerhaven fjerner ikke denne køen. Langt mindre kan dette gi lavere belegg i fengslene.

Det er lett å være enig i at belegget er alt for høyt, og det har store skadevirkninger. Men om dette reduseres blir køen lenger, og eksporten til Nederland blir da i enda mindre grad den «quick-fix-løsningen» Vollan forsøker å gi inntrykk av.

Verre er det når Vollan gir inntrykk av at tiltaket også skal minske den ulovlige bruken av politiarrest ved at det skal bli flere varetektsplasser. Tvert imot har vi tidligere erfart at denne menneskerettsstridige praksis fortsetter uansett hvor mange flere fengselsplasser vi får. Da Halden fengsel ble bygget var argumentasjonen den samme, men glattcellepraksisen bare fortsatte. Her er det bare klare lovendringer som vil ha den nødvendige virkning.

Som Vollan påpeker er de mest aktuelle for slik overføring «mannlige domfelte…som ikke har permisjoner». Samtidig understreker hun at «rehabilitering og motivasjon til å endre adferd er sentralt i norsk kriminalomsorg». Dette målet undergraves ved å tvangssende den nevnte gruppen til et utenlandsk fengsel.

Alle de klientene som har kontaktet meg i sommer har reagert sterkt på trusselen om overføring nettopp fordi de prøver å planlegge en fremtid etter soning.

For de fleste innebærer soning i Nederland slutt på besøk, og for mange blir den utdanning som er planlagt i Norge umulig å gjennomføre. Dette reduserer både rehabilitering og motivasjon.

Behov for rettshjelp

For å kunne protestere mot å bli sendt ut av landet har dessuten de innsatte et åpenbart behov for rettshjelp. Det må innhentes dokumentasjon, og de innsatte trenger bistand til å formulere sitt klagegrunnlag. Så langt tyder ingen ting på at det vil bli innvilget fri rettshjelp til dette.

Og skulle fri rettshjelp bli innvilget, vil en advokat evt måtte gjøre det for den offentlige salærsats på kr 970 pr time. Fordi andre oppdrag i langt større grad kan dekke en advokats løpende kostnader, er det stadig færre kompetente advokater som vil ta slike saker. Og ved en eventuell rettssak betaler Staten sin egen advokat langt bedre.

Dette er noe av bakgrunnen for aksjonen «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp», som Adokatforeningen har varslet fra 24. august. Aksjonen vil fokusere at det offentlige rettshjelpstilbudet i Norge nå er så utarmet at det ikke lenger er det velferdsgodet det var ment å skulle være.

Les også

  1. Bør fanger sendes til Nederland?

  2. Ap: «Uforståelig» å sende soningsfanger til Nederland

  3. KrF sier ja til å sende fanger til Nederland

Les mer om

  1. Debatt
  2. Kriminalomsorgen