La elbilen stå i garasjen

Regjeringen vurderer å fjerne rabatten for elbiler i bomringene i storbyene. Bildet er fra Mosseveien E18 inn mot Oslo.

Dessverre kjører vi mer bil enn før. Den utviklingen må snu.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) varsler at han vil fjerne bompengerabatten for elbilene for å styrke kollektivtrafikken.

Det er helt nødvendig. Å kjøre egen bil kan ikke være billigere enn å ta bussen.

Under pandemien ba myndighetene oss unngå kollektivtrafikken av smittevernhensyn. Dessverre er det mange som ikke har funnet tilbake til sine gode reisevaner.

Negativ spiral for kollektivtrafikken

Tall fra Ruter viser at det er 20–25 prosent færre som reiser kollektivt i Oslo og Akershus nå enn før pandemien. Det gir lavere inntekter fra salg av billetter. Fylkene står dermed i fare for å måtte redusere antall avganger. Et dårligere tilbud vil gi enda færre reisende.

For å unngå en slik negativ spiral etter ti år med en positiv utvikling ba Nygård Statens vegvesen om å lede et utvalg. Rett før påske la det frem forslag til tiltak for å få utviklingen tilbake i rett spor. NHO Transport deltok i utvalget.

En av de viktigste anbefalingene er å redusere elbilens økonomiske bruksfordeler, særlig rundt de store byene. Det er bred politisk enighet om at kollektivtrafikken er avgjørende for bomiljøet i byene.

Fjern elbilfordelene

Eier du en bensin- eller dieselbil, lønner det seg å la bilen stå i garasjen når du skal på jobb i Oslo. Det gjør det ikke hvis du eier en elbil.

Flere og flere eier elbiler, og det er bra. Men som samferdselsministeren sa til NRK: «Vi er ikke tjent med at folk i stedet for å gå, sykle eller kjøre kollektivt, setter seg inn i hver sin elbil og kjører inn i de store byområdene.»

Et relevant tiltak er derfor å fjerne elbilenes rabatter når de kjører inn i byen og legger beslag på veier og parkering, som andre kjøretøy.

Elbilforeningens reaksjon var at dette er «å kaste klimapolitikken under bussen». Heldigvis er det regjeringen som er satt til å vurdere helheten.

Flere tiltak kan innføres

I tillegg til å fjerne elbilens fordeler ved bomringer, kollektivfelt og parkering peker utvalget på en rekke andre tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv for de reisende:

  • Redusere billettprisen. Det kan gjøres med billettløsninger som er bedre tilpasset kundenes behov, fjerne merverdiavgiften på billettene og gjøre billetter betalt av arbeidsgiver skattefrie. Det siste kan være en attraktiv del av en lønnspakke.
  • Gi fylkene et årlig tilskudd til å utvikle tilbudet til et mobilitetsbehov i endring som følge av økt digitalisering og andre vaner.
  • Fortsette samordningen av virkemidler gjennom byvekst- og bymiljøavtaler.

På sikt vil utvalget gjøre det lettere å klare seg uten å eie egen bil. Det betyr at vi må få en bedre samordning av kollektive løsninger, bildeling, leie av sykler med mer.

Pandemien har sannsynligvis ført til et lavere mobilitetsbehov og at vi går og sykler mer. Det er bra. Men dessverre kjører vi også mer bil enn før. Den utviklingen må vi snu.

Nå er oppgaven å sørge for at vi i en «ny normal» får mindre trengsel på veiene, bedre transport for alle, mindre utslipp, støy og ulykker – og et bedre liv.

Da må vi også få et puff til å la elbilen stå i garasjen når vi ikke trenger den.