Debatt

Mange populære byer har høyhus. Det er få som klager over å bo i Singapore eller London.

  • Anders Eika
    Byforsker, OsloMet
  • Kristoffer Røgeberg
    Praktiserende arkitekt og universitetslektor, AHO
Mangfoldige Oslo har plass til flere høyhus hvis de er bygget på en god måte og på riktige steder, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser Oslo Plaza som er Norges høyeste hus.

Vi bør feire byens variasjoner fremfor å skamme oss.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Arkitektene Gro Lauvland og Alfredo Brillembourg skriver i Aftenposten 10. mars at å bygge høyt undergraver byens karakter. Sett under ett er Oslo hverken en småhusby, kvartalsby eller drabantby. Oslo er ikke som Paris, med en entydig karakter.

Økende kvadratmeterpriser i Oslo

Oslo er et salig kaos av ulike stiler, hustyper og byrom. Det minner i så måte mer om London eller Berlin. Vi bør feire byens variasjoner fremfor å skamme oss. Mangfoldige Oslo har plass til flere høyhus hvis de er bygget på en god måte og på riktige steder.

Byggehøydene burde reflektere hvor sentralt området er. Området rundt Oslo S er Norges mest sentrale. Alternativet til at vi bygger høyt ved knutepunktene i Oslo er at boligene og kontorene brer seg utover nabokommunene.

Oslo er et salig kaos av ulike stiler, hustyper og byrom

Dette medfører økende kvadratmeterpriser i Oslo, nedbygging av urørt natur og landets mest verdifulle matjord og mer pendling. Nye tekniske løsninger som massivtre og resirkulert aluminium, gjør også høyhus stadig mer miljøvennlige.

Høyhusområdene er de mest populære

Lauvland og Brillembourg skriver videre at høyhus vil «undergrave byens karakter og levedyktighet, det sosiale bindevevet og også folkehelsen».

De viser til Shanghai, men det finnes mange populære byer som har høyhus. Det er få som klager over å bo i Singapore eller London, og det er ofte nettopp høyhusområdene som er de mest populære.

Kommunen må stille strenge krav til utviklere

Høyhus er det man gjør dem til. Lauvland og Brillembourg vektlegger muligheten til å se blomsterpotter og ansikter gjennom vinduene som viktige for at et bygg skal fungere i byen. Vi er usikre på om dette er gode kriterier. Men selv om det stemmer, kan det enkelt kombineres med høyhus.

Det viktige er at kommunen stiller ekstra strenge krav til utviklere i høyhusområder. Gode oppholdsarealer mellom byggene. Varige, attraktive og miljøvennlige fasader. Bakkeplanet og kanskje også toppetasjene burde være tilgjengelige for alle, med allmenne funksjoner.

Byggene burde være estetiske. De burde ikke domineres av reklameskilt. Fremfor å nekte å bygge høyt bør vi diskutere hvordan og hvor.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslodebatt
  3. Oslo