For mange av oss som ikke fikk stemme i 1994, er EU-medlemskap det beste alternativet til EØS

  • Guri Melby
«EU-pilen» viste seier til nei-siden under avstemningen i 1994.

Neste gang er det også unge folks tur.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På denne dag i 1994 fikk det norske folk stemme over norsk EU-medlemskap. 27 år senere har en hel generasjon vokst opp uten å få den samme muligheten.

Når regjeringen skal se på alternativer til EØS, må norsk EU-medlemskap også være et av alternativene, og folket få ta del i debatten.

Ikke fått mulighet til å påvirke

28. november 1994 var jeg 13 år gammel. Alt de voksne snakket om denne høsten, var ja eller nei til EU. Jeg husker at jordene i Trøndelag var fulle av høyballer med påskriften NEI. Selv lagde jeg en button i sløyden som det sto JA på, kanskje mest for å skille meg ut. De voksne fikk si sin mening i stemmelokalet denne novemberdagen. Min generasjon fikk ikke.

Valgdeltagelsen på hele 89 prosent har aldri vært så høy ved noe annet valg etter krigen. Dette var et viktig spørsmål for folk, men i dag har ingen nordmenn under 45 år fått muligheten til å påvirke direkte hva slags tilknytning vi skal ha til vårt nærmeste verdifellesskap og vår viktigste handelspartner.

Klimakrisen, fattigdom og migrasjon er alle områder der vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre

I løpet av de 27 årene er verden blitt mindre og utfordringene mer globale. Klimakrisen, fattigdom og migrasjon er alle områder der vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre.

Må vurdere norsk EU-medlemskap

Venstre er kritisk til at Støre-regjeringen skal lage utredninger som setter EØS-avtalen, og dermed også norske arbeidsplasser, i spill.

Hver fjerde arbeidsplass i norsk næringsliv er eksportbasert, og det er først og fremst distriktsfylkene langs kysten som er avhengige av EØS. Hvis de allikevel insisterer på å utrede alternativer til EØS, må de også vurdere norsk EU-medlemskap som et alternativ.

For mange av oss som ikke fikk stemme i 1994, er EU-medlemskap det beste alternativet til EØS.

Unge er mer positive

Den reelle EU-diskusjonen har ligget død siden 1994. Ett av få steder der den har dukket opp, er på Venstres landsmøter, inntil vi ble et ja-parti i 2020.

I økende grad er også ungdommer positive til EU-medlemskap. I høst meldte Nupi at unge er mer positive til EU-medlemskap enn resten av befolkningen. Forklaringen er, ifølge forsker Øyvind Svendsen, blant annet EUs ambisiøse klimapolitikk.

Det rimer godt med historiene til de ungdommene jeg møtte i valgkampen, de som vil at Norge skal være en del av noe større. Derfor stemte mange av dem på Venstre.

Unge folks tur

EU er en av verdens viktigste pådrivere for å få til utslippskutt gjennom forpliktende samarbeid. Her hjemme svarer Støre-regjeringen på klimakrisen med et budsjettforslag som øker utslippene. De er imot å samarbeide med EU om jernbane og imot kraftutveksling.

Regjeringen vil utrede alternativer til EØS og bruke handlingsrommet i EØS-avtalen mer aktivt enn tidligere. Dette vil føre til flere konflikter med EU, svekke EØS-avtalen og legge opp til en ny EU-debatt.

Da må også de som ikke stemte ved forrige folkeavstemning, ha et ord med i laget i å definere Norges forhold til Europa. Neste gang er det også unge folks tur.