Som klinikkleder i Akuttklinikken stiller jeg meg bak planene om fremtidens Oslo universitetssykehus | Øyvind Skraastad

  • Øyvind Skraastad
Ambulanse under utrykning i Oslo.

Vi kan løse dette med pasientens behov i sentrum.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bygging av nye sykehus engasjerer og skaper debatt, også i Oslo. Aftenposten refererer 15. januar bekymring fra fagmiljøene i akuttmedisin på Ullevål for planene om samling av funksjoner på Gaustad.

Les også

Ledere ved Oslo universitetssykehus: Norske pasienter fortjener bedre enn å bli brikker i politiske hestehandler

Landets viktigste akutt- og beredskapssykehus

Fremtidens sykehus må ha komplette og tilgjengelige fagmiljøer og avansert teknologi til diagnostikk og behandling for pasientene. Det gjelder for både akutte og planlagte innleggelser. Det skaper utfordringer for sykehusplanlegging at noen av fagmiljøene i Oslo universitetssykehus er små og spesialiserte og derfor må være samlet. Andre er større, men har store faglige fordeler av å være lokalisert på ett sted.

Øyvind Skraastad er klinikkleder ved Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus.

Der planene innebærer deling av virksomheter på to lokalisasjoner, har vi mulighet til å flytte pasienter med kompetente ambulansetjenester når det er nødvendig. Slik transporterer vi allerede i dag nyfødte på en trygg måte til høyere behandlingsnivå på Rikshospitalet, enten fra dagens fødevirksomhet på Ullevål eller fra landet for øvrig.

Oslo universitetssykehus er og skal fortsatt være landets viktigste akutt- og beredskapssykehus og ledende traumesenter. Vi har styrket traumatologi og øvrig akuttbehandling på Ullevål med kompetanse, ressurser og nye bygg i nært samarbeid med fagmiljøene. Tverrfaglige team sikrer standardisert tilnærming og kvalitet i traumatologien. Dette skal utvikles videre for andre typer akuttpasienter.

Les også

Nye redningshelikoptre til 6,25 milliarder mangler landingsplass ved Norges største sykehus

Stiller meg bak planene

Færre skades nå alvorlig i trafikk og arbeidsliv. Færre akuttpasienter opereres med store kirurgiske snitt. Akuttkirurgi og traumatologi er derfor i endring. Skadekirurgene må trene og vedlikeholde ferdigheter i buk- og ekstremitetskirurgi og i teamarbeid i mottak av skadede pasienter.

Det totale kirurgiske volumet i Oslo universitetssykehus må sikre dette sammen med utdanning gjennom ferdighetstrening, teamtrening og ved rotasjonsordninger internt og i internasjonalt.

Som klinikkleder i Akuttklinikken stiller jeg meg bak planene om fremtidens Oslo universitetssykehus, fordi det gir kvalitet i samlede fagmiljøer. Jeg har overordnet ansvar for at akuttfunksjonene ivaretas i dag og utvikles videre. Som vaktgående overlege i luftambulansen har jeg samtidig erfaring med kompetente team av fagpersoner som gir pasienten en sikker behandling av høy kvalitet.

Det er vanskelige prioriteringer og endringsbehov foran oss når vi planlegger nytt sykehus, men samlet kan vi som arbeider her hver dag løse dette med pasientens behov i sentrum.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter