Debatt

Venstresiden taper kampen om det norske | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse
I Norge har det vært sånn at de som har gjort jobben. har fått sin del av kaka.

Venstresidens manglende evne til å prioritere og vinne kampen for små forskjeller kan bety slutten for de aller viktigste norske verdiene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Historien om Norge er en historie om likhet, fellesskap og små forskjeller. Det er en historie om hvordan et lite land kunne utnytte fantastiske naturressurser til å bygge verdens beste industri. Historien om det norske er historien om et land hvor de som gjør jobben, har fått sin del av kaka, og hvor forskjellene mellom anleggsarbeideren og advokaten har vært små nok til at de har kunnet bo i samme område og ha unger på samme skole. Historien har bare et stort problem. Den er ikke lenger sann.

Politiske valg fra både høyre og venstresiden har gjort at vi har et vedvarende lønnspress nedover i en rekke bransjer, og det er dem som tjener dårlig, som merker det mest. Den aller mest strukturelle endringen som har skjedd, er innlemmelsen av Norge i Europas åpne arbeidsmarked. Resultatet er en kunstig, men permanent, høy arbeidsledighet med alle de konkurranseulempene det fører med seg for folk i arbeid.

De med lavest inntekt rammes

Over tid må effekten ses i sammenheng med høyresidens etter hvert vellykkede angrep på arbeidsmiljøloven. Når den økte tilgangen til midlertidige ansettelser kombineres med den politisk skapte høye ledigheten, er det dem med lavest lønninger som vil rammes nok en gang.

Man kan diskutere om det er høyre— eller venstresiden som har mest skyld i utviklingen, men det er venstresiden som må betale prisen for den. Konsekvensen av større forskjeller er at det blir vanskeligere å gjennomføre en politikk for mindre forskjeller, noe blant annet økonomiprofessoren Kalle Moene har dokumentert grundig.

Prisen kan bli en fremtid med helt andre norske verdier enn fellesskap og små forskjeller

Den rådende ideologien i et land er normalt langt sterkere enn historien et politisk prosjekt i seg selv er i stand til å skape. Det er derfor venstresiden i Norge og USA er helt forskjellige. Det er også grunnen til at sosialister i Sør-Amerika tviholder på nasjonale symboler og vifter med flagget.

Arbeiderbevegelsens verdier har enormt fotfeste i Norge fordi mange av verdiene er blitt norske verdier. Etter hvert som forskjellene øker, vil historien følge etter. Likhet og små forskjeller er ikke lenger norske verdier hvis Norge er preget av ulikhet og stadig større forskjeller.

For 20 år siden var forskjellene mindre

Allerede ser man tegn til at historien om Norge ikke henger sammen med virkeligheten. Vaskehjelpsdebatten som førte norsk venstreside ned i skyttergravene tidligere i vinter, er et godt eksempel.

Debatten er først og fremst et tegn på venstresidens identitetskrise. Man vil så gjerne være vaskehjelpenes venstreside, men i virkeligheten er man langt mer venstresiden til dem som har råd til vaskehjelp. Den spagaten ville man ikke stått i for 20 år siden fordi forskjellene mellom middelklassejobbene og de fysiske jobben var mindre.

Symptomene på ulikhetskrisen i Norge ser vi over alt. De stadige angrepene på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjer uten krav til lang, akademisk utdanning gjør at færre søker seg til utdanninger vi trenger sårt. Under én av fem Osloforeldre synes yrkesfag er et godt alternativ for ungene sine, og vi er kommet dit at 42 håndverksyrker må rødlistes for ikke å dø ut.

Venstresiden har nedprioritert kampen mot forskjeller, og prisen kan bli en fremtid med helt andre norske verdier enn fellesskap og små forskjeller. Det er bare å gjette hva som fyller tomrommet.


Internrevisjonen hver onsdag i Aftenposten:

Les også

  1. Den blå regjeringen gir mer bistandspenger til det som ikke virker | Jan Arild Snoen

  2. Det beste svaret på påstandene om tåkeprat er ikke å hisse seg opp, men å bevise at de er feil

  3. Jan Arild Ellingsen bommer om «Odins soldater». Frp bør sette ham på plass | Jan Arild Snoen

  4. Her er de seks innleggene som er mest lest på nett

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Verdidebatt
  3. Økonomi
  4. Politikk
  5. Internrevisjonen