Debatt

Vi må sørge for skiføre der folk bor

  • Erik Røste
  • Vidar Løfshus
  • Clas Brede Bråthen
Snøkanoner gjør at folk ikke må reise langveis for å finne skiføre.

Å begrense utslippene er jobb nummer én for å redde skiføret. Men det må også arbeides for å utvikle mer energivennlig snøproduksjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sesongen 2015/2016 har norske skiløpere kapret 213 pallplasser i World Cup. Disse utøverne har vokst frem på et grunnfjell av nordmenns forhold til snø og ski. Dette er et arvesølv som bør forvaltes med omhu. Med et snøfattig langtidsvarsel kan akkurat det synes som en utfordring.

Erik Røste, president Norges Skiforbund

Snøproduksjon satt i system

Vidar Løfshus, sportssjef langrenn
Clas Brede Bråthen, sportssjef hopp

Snøproduksjonsutstyr er blitt svaret på uforutsigbart skiføre. Tidligere var dette tungdrevne innretninger som krevde mange kuldegrader for å få avlevert en anstendig snøhaug. I dag yter det mest avanserte utstyret snø på snaue minus to grader, og avanserte styringssystemer sørger for optimal utnyttelse av energien.I perioden 2002–2010 tildelte Norges Skiforbund 25 millioner kroner til støtte for innkjøp av snøproduksjonsutstyr til små og mellomstore skianlegg. Ca 80 millioner kroner er utbetalt til samme formål over spillemidlene. Dette har gitt snøvær i nær sagt alle landets kriker og kroker, og dette hensynet til fellesskapet har vært en vinneroppskrift.

Kulde som knapphetsgode

Men hva nå? Når ikke bare snøen, men også kulden synes å bli et knapphetsgode der folk bor. Bør folk sendes dit snøen er, eller bør snøen skaffes dit folket er? Skisporten er avhengig av gode miljøvalg og er ikke tjent med energikrevende løsninger for hverken det ene eller det andre.

Økt skiaktivitet mot alle odds

Siden 2001 har antallet registrerte skiløpere i Oslo Skikrets økt med 80 prosent. Det er et paradoks siden antall snødager i sesongen i samme periode er redusert med 16 i Oslo sentrum. Er kunstsnøen som produseres i snøfattige strøk tilstrekkelig til å berge folkesporten? Det beror på to hovedfaktorer. I hvor stor grad vil man lykkes med å begrense temperaturøkningen og kan innovasjon åpne et hittil ukjent vinterrom?

Miljøvennlig snøproduksjon

Nå kan snø produseres uten kulde. Det er uferdig teknologi, og oppgaven videre er å kunne å forsvare denne metoden i et miljøperspektiv. Den testes ut i kombinasjon med varmegjenvinning, og en installasjon som gir oppvarming til boliger og snø til løkka er ikke science fiction.

Barn bør introduseres for snøen der man møter klassekamerater på torsdagstrening, og Norges Skiforbund vil være pådriver til å utvikle løsninger som sikrer denne muligheten. En pådriverrolle Skiforbundet har akslet sammen med ledende teknologimiljøer i Trondheim i utviklingsprosjektet «Snow for the future».

Nye horisonter

Prekære situasjoner er innovasjonens mor. Inntil det motsatte er bevist, velger Norges Skiforbund å jobbe for at skisporten også i fremtiden skal avle lange rekker med skiglede og sogar presenteres for nye markeder.

Nye muligheter til tross, å begrense utslippene er jobb nummer én. Skiforbundets oppfordring til norske myndigheter er derfor å slutte seg til den arbeidspakken som kreves for å oppfylle 1,5 graders målet. Slik vil vi best ivareta nasjonens arvesølv.


Mild vinter:

Les også

  1. Grå og mild skisesong kan koste Norge dyrt

  2. Klimaforsker Karen O’Brien: Forandring er mulig

  3. Du grønne, milde – hvordan skal vi få julestemning nå?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Idrettspolitikk
  3. Klimaendringer