Debatt

Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva | Per Østvold og Are Eriksen

 • Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, og Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner

Planforslaget gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva fra Schweigaards gate ned til jernbanens sporområde, skriver innleggsforfatterne. Foto: Illustrasjon: MAD arkitekter

Nøkkelen til en god byutvikling på Grønland er at hele eller deler av Galleri Oslo og Nylandsbrua rives.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foto: Illustrasjon: MAD arkitekter

Enhetsleder Målfrid Nyrnes i PBE og seniorarkitekt Paul L. V. Koefoed med en modell av alternativet de foreslår for Oslo S og bussterminalen. Foto: Dan P. Neegaard

I Aftenpostens presentasjon 20. desember av planene for ny bussterminal hevder Målfrid Nyrnes i Plan- og bygningsetaten (PBE) at «flytting av bussterminalen til lokk over perrongene på Oslo S muliggjør gjenåpning av Akerselva ned til sporområdet».

Dette er ikke korrekt.

Planforslaget gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva fra Schweigaards gate ned til jernbanens sporområde.

Les også

Nye Oslo S kan få bussterminal på toppen

Adkomstløsninger til bussterminalen

Grunnen er at bussene vil få adkomst til terminalen fra Nylandsbrua. Dette vil gjøre det umulig å rive Nylandsbrua.

Foto: Kristiansen Sol

Siden bæresøylene til Nylandsbrua er fundamentert på veggene i Akerselvas tvillingkulvert, er det svært vanskelig å gjenåpne tvillingkulverten uten å rive Nylandsbrua.

Andre adkomstløsninger til bussterminalen enn Nylandsbrua er ikke blitt utredet, selv om vi ba om det allerede for flere år siden. Bussadkomst fra Dronning Eufemias gate i det brede partiet mellom Thon Hotel Opera og Oslo Atrium er antagelig den beste løsningen.

På side 1 i planforslaget skriver PBE: «Det er en forutsetning at Akerselva skal gjenåpnes ned til sporområdet.» På de 149 sidene sies det ingenting om hvordan dette skal gjøres. Derimot foreslår PBE en rekkefølgebestemmelse om «opparbeidelse av flater under Nylandsbroen som torg, ev. med vannspeil».

I stedet for å kreve at hele Akerselvas tvillingkulvert gjenåpnes, tillater altså PBE at det anlegges torg og vannspeil oppå kulverten, i praksis et ca. 10 cm dypt basseng fylt med kommunalt vann.

Foto: Privat

I det pågående planarbeidet for Biskop Gunnerus’ gate 14B har PBE ikke krevd at en eneste meter av Akerselvas tvillingkulvert gjenåpnes langs eiendommens østside, det vil si på den 70 meter lange strekningen fra Schweigaards gate til sporområdet.

Riv Nylandsbrua!

Nøkkelen til en god byutvikling på Grønland, med en fullverdig gjenåpning av Akerselva fra Vaterlandsparken til Schweigaards gate, er at hele eller deler av Galleri Oslo rives og at Nylandsbrua rives også på strekningen fra Schweigaards gate til Hausmanns gate.

Grepet er enkelt: Riv Nylandsbrua!

Som PBE selv sier, er Akerselva et av Oslos viktigste byrom. Ja, kanskje det viktigste etter Karl Johans gate. Da må en ta konsekvensen av dette og ikke blokkere for PBEs egen visjon om «å gjenåpne Akerselva nord for sporområdet, opparbeide nye bredder med parkmessig preg, samt trekke turdraget langs elva ned til sporområdet».

Grepet er enkelt: Riv Nylandsbrua! Fjern dette monumentet over forfeilet byplanlegging på 1960-tallet!


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag:

 1. Les også

  En åpning av Akerselva i sin fulle lengde er fullt mulig | Didrik Hvoslef-Eide

 2. Les også

  Oslo før: 70 år siden «byens kvælerslange» ble fjernet

 3. Les også

  Hva med de andre vassdragene i Oslo? | Svein Jakob Saltveit og Åge Brabrand

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Byplanlegging
 3. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Slik vil de bygge nye Oslo S

 2. OSLOBY

  Den siste bilbroen midt i Oslo kan bli revet

 3. DEBATT

  Riv Nylandsbrua og redd Grønland!

 4. OSLOBY

  Vil løfte Grønland: Planlegger storslått matmarked i et av Oslos mest belastede områder

 5. OSLOBY

  Nesten alle vil rive kjempebygningen i Oslo sentrum. Ingen vet om det lar seg gjøre.

 6. OSLOBY

  Oslo før: Et Galleri til besvær