Debatt

Livssynssamfunn bidrar til opplæring i demokrati | Anne Sender

 • Livssynsamfunn I Norge
 • Samarbeidsrådet For Tros-
 • Sekretariatsleder
 • Anne Sender
En forpliktende relasjon mellom stat og tro- og livssynssamfunn i et økende pluralistisk samfunn bidrar til å bygge tillit, skriver Anne Sender (venstre).

Et svar til Ingunn Økland om finansiering av trossamfunn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ingunn Økland angriper iAftenposten 13. marsden offentlige finansieringen av tros— og livssynssamfunn uten å forklare at årsaken til kompensasjonsordningene er privilegiene statskirken har hatt gjennom århundrer.

En forpliktende relasjon mellom stat og tro- og livssynssamfunn i et økende pluralistisk samfunn bidrar til å bygge tillit.

Mangfoldet av tros- og livssynssamfunn bidrar også i praktisk opplæring i demokratiet og er viktige institusjoner i integreringen.

Mangel på kontroll og klarhet i lovverket har vært gjenstand for flere utredninger, og kompensasjonsordningen bedret seg gjennom årene. Skjulte utgifter som ikke i dag er tatt med i beregningsgrunnlaget til samfunn utenfor Den norske kirke, strider mot ny paragraf 16 i Grunnloven av 2012, som stadfester at alle utenom Den norske kirke «skal understøttes på lik linje».

Det er først nå Kulturdepartementet vil komme med en stortingsmelding som behandler religion og livssynsfeltet i sin helhet.

Klart nye ordninger for finansierings- og medlemsregistreringsordninger må vurderes.

Samarbeidsrådet som samler 14 samfunn, inkludert Den norske kirke, er helt åpne for å styrke oppfølgingen, eventuelt frata både registrering og støtte til trossamfunn som formidler hatprat eller propaganda som undergraver våre felles verdier. Det er allerede hjemmel for det i lovverket, men det må brukes mer aktivt.

Vi kan diskutere minimumsantall for å få støtte, ordning over skatteseddelen, fortsette omtrent som før uten eller med medlemskontingent.

Vårt utgangspunkt er likevel at en aktivt støttende stat som opprettholder arenaer for formidling av livstolkning, verdier og etikk – er viktig for alle samfunnets medlemmer.

Noen fakta:

Den norske kirke har offentlig finansiering uavhengig av medlemstall, alle andre må levere medlemslister, og vi er alle skattebetalere. 749 tros- og livssynssamfunn kan høres mye ut, men ca. 300 av dem er pinsemenigheter registrert som selvstendige, lokale trossamfunn. Mange moskeer er også lokale og relativt små.

Merverdien i en forbindelse til myndigheter og fellesarenaer, kan ikke bare måles økonomisk. Det trengs takhøyde for å debattere dette temaet på en konstruktiv måte.

Fortsett debatten med Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

Statlig støtte er ikke et paradoks

, skriver direktøren Kirkerådet

 • Ett av tre kirkemedlemmer vil ikke betale for medlemskap
 1. Les også

  Annica Vestman prøvde å melde seg ut av Svenska kyrkan tre ganger

 2. Les også

  Den svenske kirken i Oslo får nærmere 20 mill. i offentlig støtte. Den norske kirken i Stockholm må klare seg med en brøkdel.

Les også

Religion er blitt mer synlig, men ikke nødvendigvis mer akseptert, mener Pål Ketil Botvar

QUIZ: Hva vet du om Den norske kirke?

Les mer om

 1. Debatt
 2. Kirkesamfunn
 3. Trossamfunn