Debatt

Kort sagt, mandag 5. november

  • Debattredaksjonen

INF-avtalen, Trandum, Nasjonalgalleriet, skatt på treningsrabatt, Oslos hemmelige historie og barnebokmuseum. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Rädda INF-avtalen – död eller levande»

I disse dager trener NATO på å forsvare Norge, samtidig som USA vil trekke seg fra nedrustningsavtalen INF. Putin har gjort sitt for å undergrave avtalen. Det er Europa som har mest å tape på at den faller. Jeg og Venstre mener det trengs et NATO-hastetoppmøte for å redde den, selv om den nå befinner seg i dødens dal.

INF-avtalen var et gjennombrudd for nedrustning. Kort- og mellomdistanseraketter muliggjorde en begrenset konflikt i Europa og er viktige verktøy for dem som ønsker å bruke taktiske atomvåpen i konvensjonell krig.

Europa er ikke en part til INF-avtalen. Samtidig er det Russlands handlinger som fører til at USA vil trekke seg fra avtalen. Et nytt våpenkappløp med kort- og mellomstrekningsmissiler vil kunne bety en storstilt atomvåpenopprustning i Europa.

Trump og Putins møte i Helsinki var en tapt mulighet til å revitalisere INF. Ingen av de to har en interesse av et nytt våpenkappløp i Europa. Russland er et aldrende samfunn med en oljedrevet økonomi på sparebluss. Vesten står ovenfor store globale utfordringer og er best tjent med nedrustning.

Faller INF, kan det true den nye START-avtalen. Den har som mål å halvere antall kjernefysiske missilavfyringssystemer. Derfor er det viktigere nå enn noensinne at europeiske allierte står opp for de nedrustningsavtalene som er inngått.

Abid Q. Raja, utenrikspolitisk talsmann, Venstre

Trandum er nødvendig

Røde Kors konkluderer med at sikkerhetsrutinene på Trandum er for strenge. De mener altså de er bedre i stand til å vurdere det enn politiet. Selv når vi vet det forekommer voldelige opptøyer på Trandum.

Videre hevder Røde Kors at et fåtall av dem som er på Trandum, har gjort noe straffbart. Alle på Trandum er i landet ulovlig. Det betyr at de er forpliktet til å forlate landet, men nekter.

Røde Kors mener vi bør se til Tyskland, men de burde vite at Tyskland ikke har kontroll på dette feltet og ønsker å lære av Norge. Alternativet til strenge regler er frislipp og åpne grenser. En slik politikk vil endre det norske samfunnet for alltid. Sverige har forsøkt, og det har resultert i et kaldere samfunn.

Røde Kors ønsker også at vi skal slutte med midlertidig opphold for asylsøkere. Alternativet til midlertidighet er ikke noe opphold i det hele tatt, eller at alle får permanent opphold uten grunn – er det hva Røde Kors vil?

Fremskrittspartiet har fått kontroll på ulovlige innvandrere. Vi har skaffet nødvendige verktøy for å håndtere ulovlige innvandrere. Trandum er et slikt verktøy, som er kommet for å bli.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet


Hold Nasjonalgalleriet åpent!

Nasjonalgalleriet planlegges stengt fra midten av januar 2019. Byggets fremtidige bruk er fortsatt uavklart. Aksjon Redd Nasjonalgalleriet arbeider for at Nasjonalgalleriet skal bestå og at det kan være åpnet for publikum mens kunst flyttes ut til det nye museet på Vestbanen. Å stenge Nasjonalgalleriet, slik at Norge i nesten to år blir uten et Nasjonalmuseum for kunst, er uakseptabelt og unødvendig.

Vi er kjent med at Nasjonalmuseet legger opp til å benytte hovedinngangen mot Universitetsgata i forbindelse med forestående flytteprosess. Dette vil hindre normal bruk av museet. Aksjon Redd Nasjonalgalleriet foreslår i stedet at det bygges et funksjonelt «servicetårn» mot Tullinløkka som rommer nødvendig trapp og heis. Dette vil sikre rasjonell og sikker uttransport av kunst, samtidig som store deler av museet holdes åpent for publikum. Nesten hele 1. etasje, bl.a. hovedtrapperommet, foredragssalen, kafeen i Den Franske Sal og store deler av den søndre fløyen kan dermed holdes åpent for publikum.

Nasjonalgalleriet må sikres aktiv museumsdrift også etter at Solberg-utstillingen stenger i januar 2019. Vi har tro på at vår kulturminister ser betydningen av dette.

v/ Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet Erik Collett, Kristian Vårvik og Fredrik A S Torp


Skatt på treningsrabatt

Finansdepartementet har laget regler som er så kompliserte at de ikke selv skjønner problemet, og det forstår vi godt. Statssekretær Jørgen Næsje spør oss i Aftenposten 1. november om hva problemet er med skatt på treningsrabatt og hva det vil bli av merbyråkrati med de nye reglene. Argumentet fra Finansdepartementet er at trening betalt av arbeidsgiver allerede er skattepliktig i dag.

Det nye er at også rabatten gitt av treningssenteret til medarbeideren for bruk av treningssenterets tjenester vil være skattepliktig. Man skal ikke bare betale skatt av selve abonnementet, men også av rabatten som gis som en del av avtalen mellom arbeidsgiver og treningssenter.
Hvis en medarbeider får rabatt på treningssenteret, skal hun etter hver time med personlig trener informere arbeidsgiveren sin om dette, og arbeidsgiver skal beregne skatt på rabatten. Det gjøres ikke i dag og det er ekstra administrasjon.

I tillegg skriver statssekretæren at det ikke vil være skatt når det er snakk om rabatter som alle kan få. Hvis arbeidsgiver ikke er involvert og ikke gjør noe ekstra for medarbeiderne, er det skatte- og administrasjonsfritt. Incentivet blir dermed snudd og legger til rette for mindre involvering av arbeidsgivere. Det blir det ikke mer, men mindre fysisk aktivitet av.

Kjersti Oppen, leder Virke Trening


Et nasjonalt minnested

Lokomotivverkstedet i Middelalderparken har de færreste noe forhold til, skriver Erling Dokk Holm i Aftenposten onsdag, og har nok rett i det. Oslo har en hemmelig historie.

Under lokomotivverkstedet ligger minnene fra norsk storhetstid. Her bodde dronning Ellisiv fra Kiev-Rus dynastiet fra 1045 – også etter at Harald Hardråde døde i 1066 – her bodde Malmfrid, gift med Sigurd Jorsalfare, med datteren Kristina som flyttet til Konstantinopel, og her bodde Eufemia fra Rügen, gift i 1299 med Håkon V som gjorde Oslo til hovedstad.

Hun var datter av Agnes av Braunschweigh og dermed i slekt med Rikard Løvehjerte og hans mor, Leonora av Aquitaine, som dominerte europeisk kulturliv i trubadurenes dager.

Mens kongene for andre steder – med Håkon V som unntak – preget dronningene handel og vandel i Oslo i flere hundre år.
Lokomotivverkstedet, som har vært et lager, er nå tømt, og kan bli et kulturverksted og nasjonalt minnested. Det finnes ikke noe museum som tar vare på denne historien. Bare til orientering.

Per Olav Reinton, leder for Gamlebyen Historielag


Norge trenger et barnebokmuseum

Hovedbiblioteket på Hammersborg blir snart bare rom fulle av ekko, og ingen vet hva vi skal gjøre med en bygning så presist tilpasset bøker.

Jeg mener svaret er enkelt: Endelig bør Norge få et barnelitteraturmuseum. Et opplevelsessenter for alt fra klassikere til moderne bøker. Akkurat som svenskene har både museum og opplevelsessenter med Astrid Lindgren-karakterer og engelskmennene har The Roald Dahl Museum and Story Centre. Her har vi en unik mulighet til å fange hele den rike litteraturen for barn og unge i Norge – ny og gammel.

Vi befinner oss i en tid der stadig flere norske barne- og ungdomsbøker finner veien ut i verden og det lages filmer og teaterversjoner av den norske barnelitteraturarven som aldri før. Mye tyder på at vi akkurat nå står midt i en gullalder for norsk barne- og ungdomslitteratur.

I et slikt museum kan ungene selvsagt møte de kjente karakterene: Askeladden, Knerten, Karius & Baktus og Flåklypa-universet. Men det bør også vies betydelig plass til det ungene er opptatt av i dag: kodeknekking med William Wenton, en moderne utgave av Bukkene Bruse, småbarnsrom med Pulverheksa, Leseløve-universet og mye, mye mer.

Med interaktivitet, en rik boksamling og informasjon i barnehøyde vil dette bli et lærerikt og populært sted for skoleklasser. Forestillinger for småbarn i helgene kan trekke mye folk til de romslige lokalene. Når vi i tillegg vet at våre forfattere gjør det stort i Asia og resten av Europa, skal man slett ikke utelukke at tilreisende vil finne veien.

Men kanskje aller viktigst: Dette vil være en unik, spennende og morsom vei inn i litteraturens verden, og akkurat der vet vi at unge i dag trenger drahjelp.

Arne Svingen, forfatter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Asylpolitikk
  3. Asylmottak
  4. Internasjonal politikk
  5. Nasjonalgalleriet
  6. Skatter og avgifter
  7. Finansdepartementet